Silmäilytehtävä

Silmäilytehtävä

Silmäilläään tekstiä 30s, jonka jälkeen tekstin sisältö pyritään kertomaan muulle ryhmälle.
Silmäillään tekstiä uudelleen 30s. Mitä uutta tietoa tekstistä löytyi?

Silmäilyssä kannattaa kiinnittää huomiota:
- otsikoihin
- sisällysluetteloon
- kuviin
- kuvateksteihin

Lisäksi kannattaa miettiä:
- ennakoivia kysymyksiä aiheesta
- mitä asiasta on tunnilla puhuttu?
- vihkon muistiinpanot

Keskustellaan tiedon löytämiseen liittvistä kysymyksistä. Tehtävän kysymys täytyy aina lukea tarkasti. Mitä kysytään eli etsitäänkö yksityiskohtaista tietoa vai vastausta laajempaan kysymykseen.

Liitteet:

Silmäilytehtävän tekstit