Lukutehtävä: Kerran vielä

Lukutehtävä: Kerran vielä

Kerran vielä

Vaihtoehto 1

Oppilaat lukevat pareittain annetun tekstin kappale kerrallaan joko itsekseen tai vuorolukuna ääneen. He etsivät jokaisesta kappaleesta sen pääasian keskustellen. Oppilasparille jaetaan seuraava ohje helpottamaan olennaisen asian löytymistä. Jokainen ryhmän jäsen kertoo ryhmälle tarinastaan oman version apusanojen avulla.

• Lukekaa teksti yksi kappale kerrallaan.
• Kun olette lukeneet kappaleen, etsikää siitä mielestänne sen pääasia yhdessä keskustellen.
• Keksikää pääasiaan liittyvä yksi sana, jonka avulla voitte palauttaa koko asian mieleen.
• Painakaa sana mieleenne. Voitte kirjoittaa sen myös muistiin.
• Siirtykää seuraavaan kappaleeseen ja toimikaa taas samalla tavalla.
• Kun olette käyneet koko tekstin lävitse, kertokaa se parillenne käyttämällä apusanoja muistinne tukena kertomuksessa.

Vaihtoehto 2

Pienryhmässä (3-5 oppilasta) jokainen lukee yhden alueen tai kappaleen tekstistä ja tekee siitä käsitekartan. Aikaa tähän annetaan tekstin vaikeustason ja pituuden mukaan noin 15 minuuttia. Ryhmässä jokainen esittelee oman lukemansa kohdan muille ja näin koko teksti tulee käsitellyksi ja myös ymmärretyksi. Lisäksi omasta kohdasta voi tehdä myös yhden monivalintakysymyksen.