Step 10: Teksti-Ippo: Tekstin ennakointi ja silmäily lukemaan valmistautuessa

Step 10: Teksti-Ippo: Tekstin ennakointi ja silmäily lukemaan valmistautuessa

Oppimiskerralla tavoitteina on ymmärtää tekstien silmäilyn ja ennakoinnin merkitys lukemisen ja tekstien ymmärtämisessä, harjoitella tunnistamaan eri tekstilajeja sekä uuden tiedon liittämistä vanhaan tietoon.

Oppimiskerralla läpi kuljetettava luonteenvahvuus on innokkuus.

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa katsotaan innokkuuteen liittyviä videoita ja tarkastellaan lukemiseen liittyviä tutkimustuloksia sekä toteutetaan kysely lukutottumuksiin liittyen. Lisäksi käydään oppilaiden kanssa yhdessä läpi oppimiskerran tavoiteet.

2. Arki ja elämä

Osiossa oppilaat esittelevät pieryhmissä oman lempiharrastuksensa seuraavien apukysymysten avulla:

 • Mitä tiedät harrastuksesta?
 • Missä sitä voi harrastaa?
 • Mitä välineitä harrastuksessa tarvitaan?
 • Paljonko harrastaminen maksaa?
 • Miten usein pitää harrastaa kehittyäkseen harrastuksessa?
 • Mikä harrastuksessa olisi mukavinta?
 • Mikä harrastuksessa olisi mahdollisesti haastavinta?
 • Miksi haluaisit harrastaa juuri tätä?

Lisäksi ryhmä keksii yhdessä yhden yhteisen harrastuksen, johon liitetään asioita jokaisen ryhmän jäsenen omasta harrastuksesta. Kaikista harrastuksista voi tehdä kokoavan taulukon tai diagrammin.

3. Tiedonhaku

Osion aikana katsotaan Ippo-video lukutekniikoista. Videossa käsitellään tärkeitä asioita, jotka kannattaa huomioida ennen lukemista. Lisäksi tunnistetaan erilaisia tekstilajeja. Video katsotaan kohdasta 0.00 -1.31.

Tiedonhaussa käytetään internetistä valmiiksi tulostettuja tietotekstejä erilaisista harrastuksista sekä tekstityyliltään erilaisia tekstejä.

Seuraavaksi tehdään erilaisia tehtäviä liittyen uuteen tekstiin tutustumiseen:

 • Ennakointitehtävä
 • Silmäilytehtävä
 • Tekstilajien tunnistustehtävä

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osion aikana oppilaat rakentavat oman tiedon puun annetuista aiheista. Tiedon puussa on tarkoitus liittää saatua uutta tietoa omaan vanhaan tietoon. Ensin puun runkoon ja oksiin kirjoitetaan jo tiedossa olleet asiat, ja tämän jälkeen uudet opitut asiat kerätään puun ympärille kasvaviin lehtiin.

5. Itsearviointi

Oppimispäiväkirjassa pohditaan sitä, millainen on innokas ihminen, miten innokkuus näyttäytyy omassa käyttäytymisessä sekä millaisessa paikassa itse lukee mieluiten. Lisäksi pohditaan omaa muistamista lukemastaan.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Oppimiskerran lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:

 • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?
 • Millaisia tehtävät olivat?
 • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella.

Kotitehtävä oppilaille:

Pohdi seuraavaa kertaa varten mikä on sinun lempivaatteesi ja perustele miksi valitsit juuri sen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä