Tarinakorttipohjat

Tarinakorttipohjat


Tarinakortti: Ruoka

Tavoitteena on, että jokainen oppilas luo yhden tarinakortin jokaiselta Ippo-oppimiskerralta tarinakorttipohjaan. Jokaisella kerralla on erilainen aihe, joka korttiin piirretään, väritetään ja nimetään.

Ideana on, että tarinakortteja voidaan hyödyntää esimerkiksi tarinan kirjoittamisessa, asioiden luokittelussa, ilmaisuharjoituksissa ja roolipelinäytelmissä.Peda.netin Ippo-sivuilla on valmis pohja, jossa on neljä tarinakorttia/sivu. Kun yksi sivu on valmis, se laminoidaan ja kortit leikataan erilleen.

Tarinakortteja on tarkoitus käyttää erityisesti viimeisellä Super-Ippo -kerralla.
Liitteet:
ippo_tarinakorttipohja_2samassab.docx
ippo_tarinakorttipohja_4samassa.docx