Step 8: Mielikuvitus-Ippo: Mielikuvat ja -maailmat muistin tukena

Step 8: Mielikuvitus-Ippo: Mielikuvat ja -maailmat muistin tukena

Oppimiskerralla tavoitteina on oppia käyttämään mielikuvia muistin tukena sekä pohtia rohkeuden merkitystä opiskelussa.

Oppimiskerralla läpi kuljetettava luonteenvahvuus on rohkeus.

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa katsotaan rohkeuteen liittyvä video sekä keskustellaan yhdessä rohkeudesta ja unelmista. Lisäksi toteutetaan valintoihin liittyvä kysely sekä käydään yhdessä oppilaiden kanssa läpi oppimiskerran tavoitteet.

2. Arki ja elämä

Osiossa oppilaat esittelevät oman lempipaikkansa apukysymysten avulla:

 • Mikä on sinun lempipaikkasi?
 • Millainen lempipaikkasi on?
 • Miksi paikka on lempipaikkasi?
 • Mitä siellä on?
 • Miten pääset sinne?
 • Mitä otat mukaasi?
 • Missä viihdyt parhaiten?
 • Mitä teet siellä?
 • Kuinka usein käyt siellä?
 • Kenen kanssa käyt siellä?

Tämän jälkeen oppilaat etsivät oppimisympäristöstään lempipaikkansa ja työskentelevät sieltä käsin. Paikasta otetaan kuva ja kuvat kerätään yhteisesti esimerkiksi Padlet-palveluun.

3. Tiedonhaku

Osion aikana oppilaat käyvät keräämässä viisi ajoneuvojen rekisteritunnusta sekä kysyvät ja kirjaavat ylös jonkin luokkatoverinsa toisen nimen. Lisäksi oppilaat käyvät haastattelemassa jotakin aikuista siitä, millaisia muistisääntöjä he käyttävät oppiakseen ihmisten nimiä tai numeroita.

Oppilaita tai aikuisia voidaan pyytää myös kirjoittamaan pieni essee omista muistitekniikoistaan tai kokoamaan viikon mittainen päiväkirja havaitsemistaan muistitekniikoista.

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osion aikana katsotaan muistitekniikoihin liittyvä Ippo-video, joka käsittelee erilaisia mielikuvia.

Video katsotaan kohdasta 1.02-1.16.
Videon voi myös kertauksen vuoksi katsoa alusta (0.00) kohtaan 1.16.

Seuraavaksi harjoitellaan edellisessä osiossa kerätyn aineiston muistamista eri muistisääntöjä käyttäen. Oppilaille voi ohjeistaa valmiita muistisääntöjä tai kannustaa heitä keksimään muistisääntöjä itse. Muistisäännöt kerätään ylös esimerkiksi Padletille.

5. Itsearviointi

Oppimispäiväkirjassa mietitään, millaisissa tilanteissa on itse nähnyt tai kokenut rohkeutta, miksi joskus on vaikea olla eri mieltä kaverin kanssa sekä miten rohkeus näkyy omassa käyttäytymisessä. Lisäksi avataan omia mielikuvia uusista sanoista.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Oppimiskerran lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:

 • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?
 • Millaisia tehtävät olivat?
 • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella.

Kotitehtävä oppilaille:

Pohdi seuraavaa kertaa varten mikä on sinun lempiruokasi ja perustele miksi valitsit juuri sen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä