Apukysymyksiä keskusteluun (Kärsivällinen esine)

Kärsivällinen esine

Mikä esine olen?
Millainen olen ulkonäöltäni?
Missä minua käytetään?
Mikä minussa on erityistä?
Missä minä yleensä olen?

(Lähde: Hannula & Lepola 2015, s. 21)