Step 7: Järjestys-Ippo: Ryhmittely ja organisointi muistin tukena

Step 7: Järjestys-Ippo: Ryhmittely ja organisointi muistin tukena

Oppimiskerralla tavoitteina on tutustua erilaisiin muistitekniikoihin käyttäen järjestelyä, ryhmittelyä ja luokittelua. Lisäksi pohditaan kärsivällisyyden merkitystä oppimisen tukena.

Oppimiskerralla läpi kuljetettava luonteenvahvuus on kärsivällisyys.

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa tutustutaan itsehillintään ja kärsivällisyyteen näitä ominaisuuksia havainnollistavien tekstien ja videoiden muodossa. Oppilaiden kanssa tehdään myös muistitesti, jossa kukin voi testata omaa ulkomuistiaan sekä käydään läpi oppimiskerran tavoitteet.

2. Arki ja elämä

Osiossa oppilaat esittelevät lempiesineensä seuraavien apukysymysten avulla:

  • Mikä esine olen?
  • Millainen olen ulkonäöltäni?
  • Missä minua käytetään?
  • Mikä minussa on erityistä?
  • Missä minä yleensä olen?

Lisäksi tehdään yhdessä muistitesti liittyen muiden luokkatovereiden nimiin ja lempiesineisiin.

3. Tiedonhaku

Osiossa tiedonhakua tehdään havainnoimalla lähiympäristöä käyttämällä aakkos- ja numeroleikkiä. Oppilaat keräävät ylös myös luokkatovereidensa syntymäaikoja ja puhelinnumeroita haastattelemalla.

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osion aikana katsotaan muistitekniikoihin liittyvä Ippo-video, joka käsittelee järjestelyä, luokittelua ja ryhmittelyä. Video katsotaan kohdasta 0.00-1.04.

Seuraavaksi harjoitellaan luokittelemaan, järjestelemään ja ryhmittelemään edellisessä osiossa kerättyä aineistoa eri tavoin. Aineistoa voidaan käsitellä esimerkiksi sen värin, muodon, materiaalin, käyttötarkoituksen, ajan ja paikan mukaan.

5. Itsearviointi

Oppimispäiväkirjassa pohditaan, millaisissa asioissa on vaikeaa olla kärsivällinen ja pohditaan miten kärsivällisyys näkyy omassa käyttäytymisessä. Lisäksi mietitään miten eri asioita voisi luokitella.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Oppimiskerran lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:

  • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?
  • Millaisia tehtävät olivat?
  • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella.

Kotitehtävä oppilaille:

Pohdi seuraavaa kertaa varten mikä on sinun lempipaikkasi ja perustele miksi valitsit juuri sen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä