Kopioitu sisällysluettelo


Monista kirjan sisälllysluettelo. Sen voi myös suurentaa A3-kokoon. Kopioituun sisällysluetteloon on itse helppo lisätä asioita ja se jäsentää hyvin opittavan asian.