Galleriakävely

Galleriakävely (vertaisarviointi)
Kaikkien tekemät miellekartat kerätään luokan seinälle tai pöytien päälle, ja kaikki saavat arvioida toistensa töitä. Opettaja ohjeistaa miten miellekarttoja arvioidaan (esim. kirjoittamalla kommentteja jokaisen miellekartan viereen tai antamalla kouluarvosana). Oppilaita ohjataan olemaan kannustavia.