Step 6: Piirros-Ippo: Piirrokset ja posterit muistiinpanotekniikoina

Step 6: Piirros-Ippo: Piirrokset ja posterit muistiinpanotekniikoina

Oppimiskerralla tavoitteina on tutustua piirroksen ja posterin käyttöön opiskelun tukena. Lisäksi pohditaan luovuuden merkitystä opiskelussa.

Oppimiskerralla läpi kuljetettava luonteenvahvuus on luovuus.

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa tutustutaan luovuuteen ja sen määrittelyyn muun muassa tunnetun luovaksi pidetyn tai luovalla alalla toimivan henkilön kautta. Henkilöstä voi löytyä materiaalia netin kautta esimerkiksi haastattelun muodossa tai hänen työskentelemänsä alan taltiointeina. Oppituntia voi käyttää pohjana myös kouluvierailuille tapauksissa, joissa koululle saapuu esimerkiksi joku artisti esittelemään työtään.

Lisäksi oppilaiden kanssa käydään yhdessä läpi oppimiskerran tavoitteet.

2. Arki ja elämä

Oppilaat esittelevät omasta ennalta valitusta lempisadustaan yhden hahmon, jonka he esittelevät muille sekä kirjaavat hahmon vahvuudet ylös.

Esittely voidaan tehdä seuraavien apukysymysten avulla:

 • Kenet sadun henkilön valitset?
 • Miksi valitsit juuri hänet?
 • Miten kuvailet henkilön ulkoista olemusta?
 • Minkälainen henkilö on luonteeltaan?
 • Mistä sadun henkilö pitää erityisesti?
 • Missä henkilö on hyvä?
 • Mitä yhteistä on sinussa ja sadun henkilössä?
 • Mitä erilaista sinussa ja hänessä on?

3. Tiedonhaku

Osiossa etsitään tietoa omasta satuhahmosta ja sadun kirjailijasta. Tietoa voi etsiä internetistä tai kirjallisista lähteistä.

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osion aikana katsotaan Ippo-video muistiinpanotekniikoista, joka keskittyy piirroksen ja seinäjulisteen eli posterin käyttöön.
Video katsotaan kohdasta 2.46-3.38.
Videon voi myös katsoa kertauksen vuoksi kokonaan alusta loppuun.

Tämän jälkeen oppilaat tekevät piirroksen lempisadustaan valitusta hahmosta kirjoittaen aiemmin talteen kirjaamansa hahmon vahvuudet piirroksen ympärille.

Lisäksi oppilaat tekevät ryhmätöinä posterin esimerkiksi kirjailijoista tai lempisaduista. Tämän voi tehdä sähköisenä.

Posterin voi toteuttaa esimerkiksi Padletilla.

5. Itsearviointi

Oppimispäiväkirjassa pohditaan millainen ihminen on luova ja miten luovuus näkyy omassa käyttäytymisessä.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Oppimiskerran lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:

 • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?
 • Millaisia tehtävät olivat?
 • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella.

Kotitehtävä oppilaille:

Pohdi seuraavaa kertaa varten mikä on sinun lempiesineesi ja perustele miksi valitsit juuri sen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä