Step 4: Kartta-Ippo: Kartat muistiinpanotekniikoina

Step 4: Kartta-Ippo: Kartat muistiinpanotekniikoina

Oppimiskerralla tavoitteina on muistiinpanojen merkityksen ymmärtäminen opiskelussa, mielle-, ajatus- ja käsitekarttoihin tutustuminen sekä ystävällisyyden merkityksen pohtiminen opiskeluun vaikuttavana vahvuutena.

Oppimiskerralla läpi kuljetettava luonteenvahvuus on ystävällisyys.

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa tarkastellaan itseilmailullisin keinoin erilaisia emojieita sekä tutustutaan ystävällisyyden määritelmään. Ilmeisiin ja eleisiin liittyvää ilmaisua voi käsitellä myös leikin keinoin. Lopuksi käydään oppilaiden kanssa yhdessä läpi oppimiskerran tavoitteet.

2. Arki ja elämä

Osion aikana oppilaat esittelevät oman lempieläimen pienryhmissä seuraavien kysymysten avulla:

 • Mikä eläin olen?
 • Millainen olen ulkonäöltäni?
 • Miten minä liikun?
 • Missä minä asun?
 • Missä minut voi tavata?
 • Mitä nautin ravinnokseni?
 • Mikä minussa on erityistä?

3. Tiedonhaku

Osion aikana oppilaat etsivät omasta lempieläimestä tietoa. Tietoa etsitään erilaisista kirjallisista materiaaleista kirjastosta tai internetistä.

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osiossa katsotaan Ippo-video, joka keskittyy muistiinpanotekniikoista miellekarttaan ja käsitekarttaan. Video katsotaan kohdasta 0.00-2.15.

Seuraavaksi oppilaille esitellään, mikä on miellekartta ja mikä on käsitekartta. Oppilaat tekevät miellekartan omasta lempieläimestään ja harjoittelevat käsitekartan tekemistä sanalapuilla, jotka he järjestävät luokittelun mukaisesti oikeaan järjestykseen.

Sanoina voidaan käyttää esimerkiksi:

 • Kotieläimet
 • Maatalouseläimet
 • Villieläimet
 • Kissa
 • Seepra
 • Koira
 • Leijona
 • Lehmä
 • Kissa
 • Kana
 • Eläimet

5. Itsearviointi

KARTTA-IPPO -oppimiskerralla oppimispäiväkirjassa pohditaan mm. omaan lähipiiriin kuuluvan ystävällisen ihmisen toimintaa, omaa roolia koulun ryhmätyöskentelyssä sekä opittujen muistiinpanokarttojen hyödyllisyyttä uuden oppimisessa.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:

 • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?
 • Millaisia tehtävät olivat?
 • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella.

Kotitehtävä oppilaille:

Pohdi seuraavaa kertaa varten mikä on sinun lempipelisi ja perustele miksi valitsit juuri sen.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä