Tiivistämisvinkkejä

Tiivistämisvinkkejä

Tiivistämisvinkkejä

Työmuistia kannattaa hyödyntää ja luoda jotain omaa tekstin tärkeiden asioiden pohjalta. Oma tiedon prosessointi ottaa työmuistin toimintaan ja liittää uutta tietoa vanhaan tietoon. Näin asioilla on mahdollisuus siirtyä säiliömuistiin.

Tiivistämiskeinoja:
Miellekartta
Käsitekartta
Aikajana
Sarjakuva
Laulu, loru, draama
Tiivistelmä
Parikeskustelu tai asian purku ryhmässä
Tähti-malli