Luetun ymmärtämisen strategioita

Luetun ymmärtämisen strategioita

Luetun ymmärtämisen strategioita

1. Ennakointi ja aiemman tiedon aktivointi
2. Selventäminen (vaikeiden käsitteiden merkityksen selventäminen)
3. Yhteyksien luominen omaan elämään (samaistuminen "koukuttaa" lukemaan)
4. Tiivistäminen ja yhteenvedon tekeminen (pääasioiden löytäminen ja mieleen painaminen)
5. Uudelleen muotoilu (tekstin kertominen omin sanoin)
6. Epäolennaisen poistaminen ja tekstikriitisyys (Mieti, mikä on olennaista kokonaisuuden kannalta.)
7. Kysymysten tekeminen (Itse tehdyt kysymykset ovat tehokkaampia kuin opettajan tekemät)
8. Takaisin palaaminen (tiedon paikallistaminen)
9. Päätelmien tekeminen (Oman ajatteluprosessin tiedostaminen)
10. Alleviivaus (keskeisten asioiden löytäminen ja perusteleminen)
11. Tukisanojen käyttäminen (Tukisanalistan avulla muistetaan koko tekstin kokonaisuus)
12. Ajatus- ja käsitekartat (parantavat asioiden ymmärtämistä ja asiakokonaisuuksien hahmottamista)