Step 12: Tiivis-Ippo: Tukisanat ja tiivistäminen lukemisen ymmärtämisen apuna

Step 12: Tiivis-Ippo: Tukisanat ja tiivistäminen lukemisen ymmärtämisen apuna

Oppimiskerralla tavoitteina on tutustua luetun ymmärtämisen strategioihin, omaan tapaan jäsentää tietoa sekä tehdä muistiinpanoja keskeisistä asioista. Lisäksi pohditaan rauhallisuuden merkitystä oppimisessa.

Oppimiskerralla läpi kuljetettava luonteenvahvuus on rauhallisuus.

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa tehdään rauhoittavia tietoisuus- ja keskittymisharjoituksia, kuten hengitysharjoituksia ja luonnon äänien kuuntelua sekä keskustellaan rauhallisuuden merkityksestä opiskelun apuna. Lisäksi oppilaiden kanssa käydään yhdessä läpi oppimiskerran tavoitteet.

2. Arki ja elämä

Osiossa oppilaat esittelevät oman lempivärinsä pienryhmissä seuraavien apukysymysten avulla:

  • Mikä on värin nimi?
  • Miksi valitsit juuri tämän värin?
  • Mitä kaikkea tämän väristä sinulla on?
  • Mitä väristä tulee mieleen?

Lisäksi tehdään väritystehtävä.

3. Tiedonhaku

Osion aikana katsotaan opetusvideo liittyen väreihin. Opetusvideona voi toimia esimerkiksi video sateenkaaresta. Lisäksi voidaan katsella erilaisia taidekuvia ja kuviin ja kuvaamiseen liittyviä dokumentteja, joissa havainnollistuu valon ja värien käyttö.

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osion aikana katsotaan Ippo-video lukutekniikoista. Videossa käsitellään erilaisia tekstimerkintöjä sekä asioita, joita kannattaa huomioida lukemisen jälkeen.

Video katsotaan kohdasta 2.08-2.59.
Videon voi katsoa myös kertauksen vuoksi alusta (0.00) loppuun 2.59.

Tämän jälkeen oppilaat tiivistävät videosta saadun tiedon itselleen sopivalla tavalla, esimerkiksi aiemmin opittuja muistiinpanotekniikoita hyväksi käyttäen. Tehtävänä on lisäksi keksiä muistisääntö sateenkaaren väreihin liittyen.

5. Itsearviointi

Oppimispäiväkirjassa pohditaan tilanteita, joissa on toivottavaa käyttäytyä rauhallisesti ja tilanteita, joissa voi hyvin riehaantua. Lisäksi reflektoidaan omaa rauhallista käyttäytymistä sekä itselleen mieluisaa oppimisympäristöä rauhallisuuden kautta.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Oppimiskerran lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:

  • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?
  • Millaisia tehtävät olivat?
  • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella.

Kotitehtävä oppilaille:

Pohdi viimeistä Ippo-oppimiskertaa varten mitkä ovat sinun kolme ydinvahvuuttasi ja kirjaa ne ylös.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä