Step 3: Tunne-Ippo: Tunteet ja temperamentti oppimisen osana

Step 3: Tunne-Ippo: Tunteet ja temperamentti oppimisen osana

Oppimiskerralla tavoitteina on omien asenteiden, tunteiden, luonteenpiirteiden, temperamentin ja sekä aivojen hyvinvoinnin ymmärtäminen osana oppimista. Lisäksi oppilaiden kanssa tutustutaan koko Ippo-kokonaisuuteen ja sen tarkoitukseen.

Oppimiskerralla läpi kuljetettava luonteenvahvuus on iloisuus.

1. Motivointi ja Tavoitteet

Osiossa katsotaan motivointivideona tunteiden merkityksen tarkasteluun klippi Inside Out -elokuvasta sekä pidetään tietokilpailu muistoista ja tunteista.

Lisäksi oppilaiden kanssa käydään yhdessä läpi oppimiskerran tavoitteet sekä kirjoitetaan kirjoitelma aiheesta: Mitä ymmärrän oppimisen taidoilla?

2. Arki ja elämä

Osiossa laaditaan yhteiset pelisäännöt tuleville ryhmätyöskentelyhetkille, tutustutaan erilaisiin temperamentteihin, oppimistyyleihin sekä oppimiskerroilla tarkemmin käsiteltäviin vahvuuksiin.

3. Tiedonhaku

Osiossa tutustutaan tietoteksteihin aivoista Learning Café -menetelmän avulla.

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osiossa katsotaan Ippo ja oppimisen taito -video, jossa käydään läpi oppimiseen liittyviä asioita, kuten oppimaan oppimisen taidot, asenteen merkitys opiskelussa, yhdessä oppimisen tärkeys, oppimisympäristön merkitys sekä oman hyvinvoinnin vaikutus oppimiseen.

Ippo ja oppimisen taito -video katsotaan kokonaisuudessaan alusta loppuun.

Lisäksi täytetään oppimistyylikysely ja puretaan se yhdessä opettajan kanssa.


5. Itsearviointi

Osiossa käydään läpi oppimispäiväkirjan rooli ja merkitys sekä ohjeistetaan sen käyttöön läpi koko Ippo-oppimiskokonaisuuden. Oppimispäiväkirjaan on tehty valmiiksi kysymyksiä ja tehtäviä kuhunkin oppimiskertaan sopivaksi.

TUNNE-IPPO -oppimiskerralla oppimispäiväkirjaan täytetään mm. asioita, joista tulee iloiseksi, lempiasioita, kokemus omasta mielialasta, sekä arvio miten itse oppii parhaiten.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Oppimiskerran lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:

  • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?
  • Millaisia tehtävät olivat?
  • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella. Kysely toteutetaan samalla tavalla jokaisella oppimiskerralla.

Kotitehtävä oppilaille:

Pohdi seuraavaa kertaa varten mikä on sinun lempieläimesi ja perustele miksi valitsit juuri sen.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä