Oppimispäiväkirja: Ippo ja minä

Ippo ja minä

Ippo ja minä oppimispäiväkirjaa on tarkoitus täyttää jokaisen oppimiskerran jälkeen kotona. Jokainen oppilas luo peda.netin Oma Tilaan uuden kokonaisuuden ja nimeää sen nimellä Ippo ja minä. Kokonaisuuteen luodaan käyttöoikeus myös opettajalle/opettajille. Ippoa varten voidaan luoda myös ryhmäoppimispäiväkirja, joka on kaikille oppilaille luettavissa.

Ippo ja minä oppimispäiväkirjan avulla rakentuva kokonaisuus on kuvaus oppilaasta itsestään oppijana. Päiväkirjan avulla oppilas hahmottaa omia oppimaan oppimisen taitojaan ja sen avulla oppilas rakentaa omaa minäkuvaansa. Päiväkirja toimii oppilaan persoonallisen kasvun tukena ja opettaa itsearviointitaitoja.

Ippo ja minä oppimispäiväkirjan avulla oppilas oppii
- itsearviointia
- persoonallista kasvua
- omien opiskelutaitojen heikkouksien ja/tai vahvuuksien tunnistamista
- kehittämään tekstituottamisvalmiuksiaan
- teoriatietojen ja käytännön kokemuksien yhdistämistä
- jatkuvaa arviointia.

"Miten meni noin niinku omasta mielestä?"

Käytännössä jokainen oppilas piirtää blanco-Iposta oman näköisensä oppimaan oppimisen personal trainerin.
Oppimispäiväkirjassa olevat kysymykset on jaoteltu oppimiskerroilla olevien tehtäväkokonaisuuksien mukaan. Kysymykset painottuvat seuraavasti:
Ippovoima: Vahvuuden merkitys opiskelussa ja elämässä
Ippo-jengi: Ryhmässä toimimisen onnistuminen
Lempi-Ippo: Oman ja muiden näkökantojen ymmärtäminen/persoonallisuuden piirteet
Ippo-oppi: Opiskelutekniikan ymmärtäminen
Ippo ja minä: Omien opiskelutekniikoiden kehittyminen
Ipon yläfemma: Toimintakulttuurin arviointi

Liitteet:

Ippo ja minä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä