Ryhmässä toimiminen

Ryhmä

Ryhmän oppimisen ohjaaminen on osa opettajan työtä ja vaatii ymmärrystä yksilön oppimisprosessista ja siitä miten sitä voi ohjata. Lisäksi se edellyttää tietoa ryhmän toiminnasta sekä taitoa ohjata ryhmää ja sen jäseniä tavoitteellisesti oppimaan. Tärkeitä asioita ryhmän toimintaan liittyen on ymmärtää ryhmän jäsenten rooleja, sosiaalisia asemia, ryhmäprosessin vaiheita, tavoitteita, johtajuutta ja toimintarakenteiden merkitystä ryhmässä sekä ryhmän jäsenten välistä viestintää sekä ryhmän normeja. (Repo-Kaarento 2007, s. 126.)

Hyvässä ryhmässä toiminta on motivoivaa ja tehtävät tulevat tehdyksi sujuvasti. Toimivassa ryhmässä yksilöt auttavat toisiaan, kuuntelevat, kannustavat ja hyväksyvät erilaisuutta. Ryhmän toimintaa voidaan kehittää, jotta ryhmä oppii toimimaan tehokkaasti ja kiinteästi. Hyvä ryhmätoiminta tukee luovaa oppimisen ilmapiiriä.

Ryhmiä voi muodostaa monella tavalla esim. kiinnostuneisuuden mukaan, asiantuntijuuden mukaan, oppimistyylin mukaan ym.

Ryhmän toiminnan kannalta on tärkeää luoda yhdessä säännöt ryhmässä toimimista varten. Säännöt laaditaan yhdessä työrauhaan, oppimiseen, yhteistyöhön ja kannustamiseen.

Esimerkkejä säännöistä:
Luokassa puhutaan yksi kerrallaan
Kuunnellaan toisia
Kannustetaan kaveria
Perustellaan omat ajatukset
Pyydetään toisilta perusteluja
Keskustelussa pyritään yhteiseen ratkaisuun

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä