Oppilaiden vahvuuksien tunnistaminen

Vahvuudet osana Ippoa

"Hyveet ovat sitä, mikä meissä on hyvää." Anni, 6 v.

Luonteenvahvuusopetus on kouluissa tärkeää. Vahvuudet ovat työkaluja, joiden avulla voidaan säädellä elämää. Itsetuntemuksen kannalta on tärkeää, että oppilaat oppivat näkemään, mikä heissä on hyvää. Kun oppilaat voivat hyvin, he myös oppivat paremmin. Työelämä muuttuu jatkuvasti. Kukaan ei tiedä, mitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan. Se kuitenkin tiedetää, että yhdessä täytyy osata toimia. Oppilaan tulee oppia peruselämisen ja ihmisenä olemisen taidot. Hyvää luonnetta voidaan opettaa vahvistamalla oppilaan vahvuuksia. Oppilaan elämäntyytyväisyys kasvaa, kun oppii tunnistamaan omat vahvuudet, haluaa oppia niitä lisää ja oppii havaitsemaan niitä myös toisissa.

Hyvekasvatus on keskeinen välinen luokan hyvän ilmapiirin ja oppimisympäristön luomisessa. Tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään, mitä mikäkin hyve tarkoittaa ja miksi niiden mukaisesti kannattaa yrittää toimia. Hyvekasvatuksen avulla oppilaita autetaan tunnistamaan hyveitä käytöksessä ja sitä kautta rakentamaan positiivista itsetuntoa. (Kavelin Popov 2010, s. 8.)

On hyvä, jos koko koulu valitsee hyveet yhteiseksi kehittämisalueekseen. Silloin koko koulun henkilökunta ja oppilaat voivat puhua samalla hyveiden kielellä. Hyveiden avulla opitaan paljon myös yhteisöllisyydestä, ja tieto hyveistä kannustaa oppilasta aktiiviseen osallistumiseen. Jokaisesta löytyy hyveitä, jotka ovat vahvoja, kun taas toisissa hyveissä on enemmän harjoittelun varaa (Kavelin Popov 2010, s. 8). On tärkeää, että luonteen kasvattaminen vetoaa kaikkiin erilaisiin oppimistyyleihin (visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen), joita oppilailla on.

Esimerkkejä hyveitä korostavasta opetuksesta:

Opettajan tulee olla hyveiden malliesimerkki. Keskity kieltämisen sijasta niihin, jotka käyttäytyvät kunnioittavasti ja toivotusti. Korjaa huonoa käytöstä mainitsemalla tarvittava hyve. Nimeä teko, älä tekijää.
Anna palautetta hampurilaismallisesti.

Hampurilaismalli (TKK) arviointiin ja palautteenantoon:
- Tunnista (vahvuudet)
- Korjaa (haasteet ja parannusehdotus)
- Kiitä (päätä keskustelu myönteiseen kommenttiin)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä