Step 1: Tutustu Ippo-kokonaisuuteen

Step 1: Tutustu Ippo-kokonaisuuteen

IPPO-kokonaisuuteen kuuluu yksitoista eri vahvuuksiin ja oppimaan oppimisen taitoihin keskittyvää oppimiskertaa. Jokaisen oppimiskerran kesto on ryhmän koosta ja toteutustavasta riippuen noin 90–120 minuuttia.

Voit valita itse, miten toteutat Ippo-kokonaisuutta. Voit toteuttaa esimerkiksi:

  • yhden kokonaisen oppimiskerran viikossa
  • muutaman kokonaisen oppimiskerran viikossa
  • koko yhdentoista oppimiskerran kokonaisuuden muutaman viikon aikana

Voit myös hyödyntää vain oppimaan oppimisen tekniikoita (ks. seinätaulut) missä tahansa opiskelussa.

Oppimiskerrat tukevat oppimista ja opiskelua kaikissa koulun oppiaineissa. Voit sitoa oppimiskerroilla tehtävät harjoitteet valitsemassasi oppiaineessa jonkin tietyn aiheen opiskeluun.

Oppimiskerrat tukevat myös laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden sisältöjen opiskelua. Niissä käsitellään oppimistekniikoiden lisäksi temperamenttiin, vahvuuksiin, tunteisiin, oppimistyyleihin ja hyvinvointiin liittyviä asioita.

Oppimiskokonaisuus on kehitelty niin, että kokonaisuuden voi liittää opetukseensa yksittäinen oppilasryhmä, koko vuosiluokka tai koko koulu. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä yli luokka- tai vuosiluokkarajojen. Lisäksi Ipossa pyritään siihen, että sekä kokonaisuuden sisältöjä että kokonaisuuden toimintamallia voitaisiin hyödyntää muutenkin Hollolan kunnan kouluissa. Tavoitteena on, että oppilaat osaisivat tulevaisuudessa hyödyntää oppimiaan asioita sekä koulutyössä että muutenkin elämässään.

Jokaisella oppimiskerralla pyritään löytämään yhteyksiä opittavan tiedon ja oppilaan arkielämän välillä ja tarjoamaan oppilaille onnistumisen kokemuksia. Lisäksi oppimaan oppimista tehostava kokonaisuus sisältää tehtäviä ja harjoitteita, joissa kehitetään, suunnitelmallisuutta, muistiinpanotekniikoita, lukutekniikoita, muistitekniikoita, sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja, teknologiataitoja, käytännön taitoja, ja arviointitaitoja. Lisäksi tehtävissä hyödynnetään havainnoinnin tukena aisteja. Keskeistä on oppilaan itsetunnon ja itsetuntemuksen vahvistuminen sekä omien vahvuuksien tunnistaminen. Kokonaisuus pyritään rakentamaan mahdollisimman paljon toiminnallisuutta sisältäväksi, ja oppimiskertojen sisällä on tehtäviä, jotka tehdään luonnossa tai koulun lähiympäristössä. Ipon avulla kouluissa voidaan nostaa huomion kohteeksi viikon taito, joka on käsittelyssä oleva vahvuus.

Ippo-oppimiskokonaisuuteen osallistuvien oppilaiden yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt sovitaan ensimmäisellä oppimiskerralla. Pienryhmien muodostuminen vaihtelee yksittäisillä oppimiskerroilla ja oppilaat harjoittelevat niissä erilaisia yhdessä työskentelemisen taitoja. Tavoitteena on oppia ryhmätyötaitoja sekä opetella työskentelemään mahdollisimman erilaisissa ryhmäkokoonpanoissa. Keskeistä on myös itseohjautuvuuden harjoittelu.

Yhtenä kokonaisuutena pyritään kehittämään oppimaan oppimisen taitojen arviointia tukevaa oppimispäiväkirjaa, jossa hyödynnetään itsearviointia, vertaisarviointia ja ryhmäarviointia. Oppimispäiväkirja (Ippo ja minä) muodostuu eri oppimiskertojen aikana ja tavoitteena on, että oppimiskokonaisuuden jälkeen oppilaat osaavat tunnistaa omia vahvuuksiaan oppijoina.
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä