Ippo-videot (Oppimaan oppimisen taidot)

Ippo-videot (oppimaan oppimisen taidot)

Ippo-videot

Oppimaan oppimisen taidot on esitelty Ippo-videoissa, joita opettajat ja oppilaat voivat hyödyntää oppimisen tukena. Tavoitteena on, että oppilaat hahmottaisivat omat tapansa oppia ja opettajat kannustaisivat oppilaita käyttämään monipuolisia opiskelutaitoja.

Ippo-videoita on neljä:

1. Ippo ja opiskelun taito


2. Muistiinpanotekniikat


3. Muistitekniikat


4. Lukutekniikat