Esi- ja alkuopetus

Alkuluokkatoiminta

Alkuluokkatoiminta Hollolassa on esi- ja alkuopetuksen suunniteltua päivittäistä työskentelyä yhteisessä oppimisympäristössä.

Lapsiryhmässä työskentelevät esiopettaja ja luokanopettaja, tarvittaessa lastenhoitaja ja/tai koulunkäyntiavustaja ja osan aikaa erityisopettaja.

Alkuluokassa eskarilainen kasvaa koululaiseksi ikäistensä joukossa koululaisten mallia seuraten. Lapsi jatkaa mahdollisuuksien mukaan eka- ja tokaluokkalaisena tuttujen aikuisten ja lasten kanssa. Hän saa tarvittaessa yksilöllistä tukea oppimiseen ja kasvuun.

Toiminta perustuu esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmaan ollen toiminnallista ja leikinomaista.

Toiminta tapahtuu erilaisissa lapsen oppimista ja leikkiä tukevissa toimintaympäristöissä ja se toteutuu erilaisissa ja erikokoisissa ryhmissä.

Alkuluokkien lapsiryhmät muodostetaan vuosittain lapsimäärän ja tilojen mukaan alueellisesti ja yksikkökohtaisesti.

Esiopetus

Järjestämme perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta kuusivuotiaille, enintään neljä tuntia päivässä, koulujen työaikana.

Esiopetus muuttui velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kunta osoittaa esiopetuspaikaksi lähikoulun. Esiopetus ja perusopetus muodostavat eheän, lapsen kasvua ja oppimista tukevan kokonaisuuden.


Tarkempaa tietoa löytyy koulujen alkuluokkien sivuilta: Avaa linkki tästä

___________________________________________________________________________

Maksuttomaan esiopetukseen myönnetään kuljetus, mikäli lapsen päivittäinen matka yhteen suuntaan ylittää kolme kilometriä, tai matka muutoin muodostuu hänelle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, tai kuljetustarpeelle on muu perusteltu syy.
Kuljetus järjestetään pääsääntöisesti lähimpään esiopetuspisteeseen ja sen ehtona on, ettei lapsella varsinaisen esiopetuksen lisäksi ole muuta päivähoidontarvetta.
Esioppilaita ei haeta kotoa, vaan reitit suunnitellaan yhdessä kuljetuksen toteuttajan kanssa.
Kuljetuksesta ei peritä maksua.

Lisätietoa koulukuljetusten sivulta: Avaa linkki tästä

Esioppilaan päivähoito

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus eli esioppilaan päivähoito järjestetään esiopetuspaikassa lapsen lähikoululla.
Ympärivuorokautista päivähoitoa tarvitsevien esioppilaiden osalta se järjestetään Salpakankaan päiväkodilla.

Palvelusta perittävä kuukausimaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016).
Maksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja palvelun tarpeen mukaan. Esiopetuksen osuus on maksuton.
Päivähoitomaksu määrätään pääsääntöisesti vuoden tulokertymästä.


Huom!
Perhe ei voi irtisanoa päivähoitosuhdetta lapsen siirtyessä päiväkodista/perhepäivähoidosta esioppilaan päivähoitoon. Päivähoitosuhde kuntaan jatkuu ja vain paikka vaihtuu uuden toimintakauden alkaessa elokuun alusta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä