Psykososiaaliset palvelut

Koulukuraattori ja koulupsykologi


Mitä koulukuraattori ja koulupsykologi tekevät?

  • auttavat ja tukevat kouluikäisiä erilaisissa haasteissa, jotka voivat liittyä koulunkäyntiin, perheeseen, kaverisuhteisiin tai muihin henkilökohtaisiin asioihin
  • tarjoavat tukikeskusteluja oppilaille ja heidän perheilleen
  • suunnittelevat tukitoimia ja ohjaavat tarvittaessa muihin palveluihin
  • osallistuvat oppilashuoltotyöryhmiin (OHR) ja koulun kehittämiseen
  • tukevat koulun ja kodin välistä yhteistyötä
  • tekevät yhteistyötä terveydenhoitajien ja koulun henkilökunnan sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esim. puhe- ja toimintaterapeutit, Nuotti, lastensuojelu, perheneuvola, erikoissairaanhoito)
  • Psykologit tekevät lisäksi psykologisia tutkimuksia ja arvioita sekä lähetteitä jatkotutkimuksia varten.

 

Psykologille ja kuraattoreille ohjaudutaan vanhempien, oppilaan tai koulun yhteydenoton kautta.
Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.