Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajan työhön sisältyy oppilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden seuraaminen, suojarokotukset, ensiapu koulutapaturmissa ja äkillisissä sairaustapauksissa sekä terveyskasvatus oppilaskohtaisesti ja pienryhmissä. Kouluterveydenhoitaja osallistuu myös oppilashuoltotyöryhmään.

Kouluterveydenhuollon tarkastukset suoritetaan vuosittain luokilla 1 - 4. Ensimmäisellä luokalla tehdään laaja terveystarkastus, johon sisältyy terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä terveystarkastus sekä vanhempien tapaaminen.

Oppilas voi tarvittaessa hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle koulukohtaisesti sovittuina vastaanottoaikoina. Koululääkärin vastaanotolle hakeudutaan terveydenhoitajan kautta. Vanhemmat voivat myös ottaa suoraan yhteyden terveydenhoitajaan lapsen terveyteen tai hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Vanhempien toivotaan osallistuvan laajoihin terveystarkastuksiin.

Sairaanhoito ja vapaa-ajan tapaturmat eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon.
Hollolan kunta on vakuuttanut oppilaat tapaturmavakuutuksella. Se on voimassa kouluaikana ja –matkoilla.


Salpakankaan terveysaseman hammashoitola kutsuu oppilaat luokittain vuositarkastuksiin. Varsinainen hoito pyritään järjestämään kouluaikana. Vanhempien toivotaan huolehtivan hoitoaikojen noudattamisesta.

Kiireellistä hammashoitoa vaativissa tapauksissa kannattaa ottaa yhteys ensisijaisesti Salpakankaan hammashoitolaan, toissijaisesti päivystävään hammaslääkäriin Akuutti24:ään.

Tiilikankaan koulun terveydenhoitajana toimii Arja Puotiniemi. Tiilikankaalla hän työskentelee maanantaisin ja keskiviikkoisin.

Hänet tavoittaa p. 044-7802 501, wilman kautta sekä sähköpostitse: etunimi.sukunimi@phhyky.fi