Koulunkäynninohjaajat

Koulunkäynninohjaajat

Koulussamme työskentelee kolme koulunkäynninohjaajaa.

Tiia työskentelee pääsääntöisesti pienten erityisluokan tukena ja on iltapäivisin iltapäivätoiminnassa mukana.
Raili työskentelee pääsääntöisesti 3-4:n erityisluokan kanssa ja iltapäivisin on apuna ja tukena siellä, missä apua tarvitaan.
Irina työskentelee pääsääntöisesti alkuluokilla ja iltapäivisin iltapäivätoiminnassa.


Koulunkäyntiavustajan toimenkuvaan kuuluu mm.

- oppilaiden avustaminen oppitunneilla ja siirtymätilanteissa

- materiaalien kerääminen ja valmistelu opettajan apuna

- välituntivalvonta

- ruokailuvalvonta

- yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen

- lasten erityistarpeista (esim. diabetes) huolehtiminen

- iltapäivätoiminnasta (ilttis)  huolehtiminen

- oppilaiden saattaminen takseihin