Iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta KIPT

Koululaisten iltapäivätoiminta KIPT

TURVALLINEN ILTAPÄIVÄ KOULUPÄIVÄN JÄLKEEN

Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä on säädetty perusopetuslaissa.

Hollolassa perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään 1.-2.-luokkalaisille sekä muiden vuosiluokkien osalta erityisen tuen piirissä oleville oppilaille kaikkina koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä) pääsääntöisesti kello 17.00 saakka.
Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista.

lltapäivätoimintaa järjestetään niillä kouluilla, joiden iltapäivätoimintaan hakee vähintään 15 lasta, ellei toiminnan järjestämisen tarpeesta muuta johdu.

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla alakouluilla, mikäli hakijoita on riittävästi.

Iltapäivätoimintapaikka pyritään ensisijaisesti myöntämään kaikille toimintaan määräajassa hakeneille oppilaille huomioiden myös erityisen tuen lasten tarpeet. Mikäli hakemuksia on enemmän kuin resursseja, valinta suoritetaan yhdenvertaista valintaperustetta noudattaen arvontana. Ensimmäisessä vaiheessa arvonta suoritetaan määräajassa hakeneiden 1. luokkalaisten kesken ja toisessa vaiheessa muiden määräajassa hakeneiden kesken. Mikäli ryhmissä on tilaa, voidaan toimintaan ottaa mukaan myös myöhemmin hakeneita.

Koululaisten iltapäivätoimintaa koordinoi Hollolan kunnan sivistystoimiala.

Lisätietoja toiminnasta saa koulujen rehtoreilta ja varhaiskasvatuksen palvelupäälliköiltä.