Oppilaskunta

Oppilaskunta

38C1AC46-DFD2-4B29-9DD2-88B17B6E2A5C.jpeg

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Luokilta on äänestetty edustajat oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunnan hallituksessa on jokaiselta luokalta 1-3 edustajaa.

Oppilaskunta on tärkeä osa koulua, aivan kuten opettajat, rehtori ja muu koulun henkilökunta.

Oppilaskunnassa käsitellään oppilaita koskettavia asioita kouluarjessa. Oppilaskunnan kautta oppilaiden on mahdollista saada äänensä kuuluviin heitä koskevissa asioissa ja vaikuttaa kouluyhteisönsä kehittämiseen. Käytännössä mm. keskustellaan oppilaiden ideoista ja ehdotuksista, käydään lapsiparlamentissa, ideoidaan oppilaita kiinnostavista tapahtumista, kysellään mielipiteitä luokilta ja ollaan esimerkkinä muille oppilaille.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa Birgitan luokassa.