Dynamo

Dynamon säännöt

Nimi ja kotipaikka

Oppilaskunnan nimi on Salpakankaan koulun Dynamo, oppilaiden vaikuttamisen kanava, ja sen kotipaikka on Hollola.


Tarkoitus

Dynamon tarkoituksena on edistää koulun viihtyvyyttä ja hyvinvointia, järjestää tapahtumia, toimittaa asioita luokista kokouksiin ja kokouksista luokkiin ja näin tuoda esiin lasten ja nuorten mielipiteitä.Toiminnan laatu

Toiminnan toteuttamiseksi Dynamo voi ylläpitää keräystä ja ottaa vastaan lahjoituksia.Jäsenet

Oppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Salpakankaan koulun oppilaat.


Jäsenmaksut

Jäsenmaksuja ei kerätä.Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen eroaa Dynamosta silloin, kun hän ei enää ole Salpakankaan koulun oppilas.


Oppilaskunnan edustajat

Dynamon jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Jokainen luokka valitsee oman edustajansa ja varaedustajansa luokittain. Valitut jäsenet edustavat luokkaansa oppilaskunnan kokouksissa, jonne he vievät käsiteltäviksi luokalleen tärkeitä asioita sekä luokkansa mielipiteitä ja aloitteita.


Oppilaskunnan jäsenten oikeudet

Äänivalta sekä läsnäolo- ja puheoikeus

Dynamon kokouksessa on kullakin läsnä olevalla jäsenellä tai hänen varajäsenellään yksi (1) ääni. Läsnäolo- ja puheoikeus Dynamon kokouksissa on lisäksi koulun rehtorilla, opettajakunnan nimeämillä edustajilla ja niillä henkilöillä, joille kokous pyynnöstä myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätöksenteko

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Vaalit on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, jos edes yksi (1) äänivaltainen osanottaja sitä vaatii.

Aloiteoikeus

Luokkien oppilaat voivat tehdä aloitteita ja antaa ne luokkansa edustajille hallituksen kokoukseen vietäväksi. Sitä varten koulun tiloissa on yksi aloitelaatikko, johon oppilaat voivat jättää aloitteensa.Oppilaskunnan hallitus

Jäsenet

Oppilaskunnan hallitukseen valitaan luotettavia, rehellisiä ja aktiivisia ihmisiä. Hallitukseen valitaan kaksi jäsentä jokaiselta 3.-9. luokka-asteelta. Luokka-asteen edustajat valitsevat keskuudestaan kaksi edustajaa hallitukseen Jos luokan edustaja on ollut hallituksessa jo edellisvuonna, valitaan hänet automaattisesti halutessaan uuteen hallitukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisessä hallituksen kokouksessa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin vuodeksi kerrallaan. Hallituksen edustaja edustaa luokka-astettaan ja koko koulua dynamon kokouksissa, jossa asioista tehdään päätökset.

Kokoukset

Hallitus kokoontuu määrätyssä paikassa, tiettyyn aikaan.

Kokouskutsu

Hallituksen kokouksesta on ilmoitettava oppilaskunnalle mieluusti viikkoa ennen kokousta.

Päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on paikalla.

Päätöksenteko

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Aloiteoikeus

Dynamon jäsenillä on oikeus tehdä esityksiä hallituksen kokouksiin.

Oppilaskunnan nimen kirjoittaminen

Oppilaskunnan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yhdessä yhden muun hallituksen jäsenen kanssa.


Pöytäkirjojen julkaiseminen

Pöytäkirjat säilytetään oppilaskunnan muistitikulla ja kansiossa.


Sääntöjen muuntaminen

Päätös säätöjen muuttamisesta on tehtävä vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä