Salpakankaan koulu

Hollolan musiikkipainotteiselle luokalle pyrkiminen

Musiikkipainotteinen opetus- Hollolan musiikkipainotteiselle luokalle pyrkiminen
Kuntamme kakkosluokan oppilaat voivat hakea Salpakankaan koululla aloittavalle musiikkiluokalle. Valinnat elokuussa 2019 aloittavalle musiikkiluokalle tehdään Salpakankaan koululla 13.-14.2.19 pidettävien musiikkiluokkatestien perusteella. Tarkempi aika ilmoitetaan kaikille hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneille. Aikaisempi musiikin opiskelu ei ole ehtona musiikkiluokalle pääsyyn. Hakemuksen musiikkiluokalle voi tulostaa ja täyttää Hollolan kunnan kotisivuilta osoitteessa: https://peda.net/hollolakarkola/lomakkeet2/perusopetus/hm Se tulee palauttaa kokonaan täytettynä hakuajan 28.1.- 8.2.19 aikana omaan kouluun tai Salpakankaan koulun kansliaan (Koulurinteentie 9C, 15870 Hollola).

Yläkoulun puolella 8-9- luokilla musiikkipainotteisuus toteutuu valinnaisaineen kautta. Musiikkipainotteiseen opetukseen valitun oppilaan lähikoulu on Salpakankaan koulu, jolloin hänellä on koulukuljetusoikeus, mikäli koulumatkan pituus on yli 5 kilometriä. 

Sairaudesta johtuvasta poissaolosta valintakokeesta on toimitettava lääkärintodistus Salpakankaan koulun kansliaan viimeistään 18.2.2019 klo 15.

Musiikkipainotteisen opetuksen luokalle valituille ilmoitetaan valinnasta kirjeitse 15.3.2019 mennessä.

Musiikkiluokalla lauletaan, soitetaan, kuunnellaan, liikutaan, leikitään, esiinnytään, opiskellaan ja eletään musiikin parissa. Ilo, yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus vahvistuvat esiintymisiin valmistauduttaessa. Musiikin opiskelu, laulaminen, soittaminen ja yhdessä tekeminen, ovat persoonan kasvua tukevaa ja sosiaalisia taitoja vahvistavaa toimintaa. Musiikkiluokilla oppilas saa aktiivisuudestaan riippuen monipuolisen musiikkikoulutuksen perusopetuksen aikana.

Musiikkiluokat tekevät yhteistyötä vanhempien kanssa Musiikkiluokkien Tuki ry:n kautta. Yhdistys järjestää musiikkiluokkalaisille koulutiloissa vapaaehtoista, maksullista soitonopetusta koulupäivän yhteydessä. Tuki ry huolehtii kaikesta soitonopetuksen järjestämisestä yhteistyössä musiikkiluokkaopettajien kanssa. Soitonopettajina Tuki ry käyttää mm. musiikkiopistojen, konservatorion ja musiikkiluokkien opettajia sekä pitkällä olevia alan opiskelijoita. Yhteistyössä mm. järjestetään konsertteja.

Tervetuloa Salpakankaan koulun sivuille!

Koulumme on perustettu vuonna 1967 ja se sijaitsee Hollolan kuntakeskuksessa Salpakankaalla. Koulu toimii kokonaan uusissa tiloissa; koulurakennukset ovat valmistuneet 2012 - 2016.

Lukuvuonna 2018-2019 koulussamme on oppilaita esiopetuksesta 9. luokkaan asti. Joustavat opetusjärjestelyt tukevat lapsen koulupolkua erityisopetuksen ja perusopetuksen yhteisellä työllä kahdensuuntaisen integraation toimintaympäristössä. Koulumme 3-9-luokilla toimii Hollolan musiikkipainotteiset luokat.