Oppimisen tuki

Oppimisen tuki

Yleinen tuki


Aikuisten yhteisellä suunnittelulla ja yhteydenpidolla pyritään koulupäivästä rakentamaan mahdollisimman ehyt lapsia varten. Luokkakokoja on pyritty pienentämään mahdollisuuksien mukaan riittävän yleisen tuen varmistamiseksi.

Tehostettu tuki

Tukiopetus, jakotunnit ja laaja-alainen/osa-aikainen erityisopetus sekä avustajapalvelut ovat resurssia, jolla yleisopetuksen tavoitteiden saavuttamista tuetaan. Tilanteen mukaan oppimisen tukena käytetään edellä mainittuja keinoja ja niiden yhdistelmiä. Laaja-alaista erityisopetusta tarjotaan lukuvuonna 2014-2015 Vesikansan kouluissa kahden laaja-alaisen erityisopettajan sekä resurssiopettajan toimesta. Koulunkäyntiavustajat tukevat lasten koulupäivää suunnitellusti tarpeen mukaan.

Erityinen tuki

Erityiseen tukeen siirrytään, jos tehostettu tuki ei riitä. Erityiseen tukeen siirrytään Hollolassa erityisopetuksen rehtorin päätöksellä. Erityinen tuki mahdollistaa tehostettua tukea laajemman tuen, kuten esimerkiksi luokkamuotoisen erityisopetuksen, jota Vesikansan kouluilla tarjotaan vuosittain Kalliolassa 0-6.luokkien oppilaille.

Tuen portaissa siirtymisen vaiheet

Tuen vaiheen muutos YT -> TT

1.Opettaja konsultoi erityisopettajaa, joka konsultoi tarvittaessa rehtoria/apulaisrehtoria, jos tarvitaan lisäresursointia.

2.Opettaja tapaa huoltajat ja laatii heidän kanssaan pedagogisen arvion.

3.Opettaja varaa ajan oppimisen tuen tiimin kokoukseen, jossa käsitellään yksittäisen oppilaan tuentarve ja tehdään päätös tehostettuun tukeen siirtymisestä. Asiasta laaditaan muistio.

4.Oppimissuunnitelma laaditaan viipymättä oppilaan siirtyessä tehostettuun tukeen, yhteistyössä vanhempien kanssa.

Tuen vaiheen muutos TT -> ET

1. Opettaja konsultoi erityisopettajaa, joka konsultoi rehtoria/apulaisrehtoria.

2. Opettaja tapaa huoltajat ja laatii heidän kanssaan pedagogisen selvityksen sekä pyytää allekirjoituksen ”hakemukseen erityisestä tuesta”.

3. Opettaja varaa ajan oppimisen tuen tiimiin, jossa käsitellään yksittäisen oppilaan tuentarve ja rehtori/apulaisrehtori allekirjoittaa ”hakemuksen erityisestä tuesta”.

4. Rehtori toimittaa hakemuksen pedagogisen selvityksen kanssa erityisopetuksen rehtorille.

5. Erityisen tuen päätöksen saavuttua, laaditaan viipymättä oppilaalle päätöksen mukainen HOJKS.


Tuen portaissa on tarkoitus myös liikkua toiseen suuntaan, jos tuen tarve kevenee. Tällöin sovelletaan em. vaiheita.

OIVA:n oppilashuoltopalvelut Vesikansassa

Kouluterveydenhoitajan sekä koulukuraattorin työhuoneet löytyvät lv.2014-15 Kalliolan parakki III:sta:

Kouluterveydenhoitaja Hanna Welling 044 7802 506 hanna.welling@oivappk.fi
(opintovapaalla 1.11.2014-, sijaisena Mira Matilainen mira.matilainen@oivappk.fi)
Terveydenhoitajan vastaanottoaika Kalliolassa ilman ajanvarausta ma-pe klo 10-11.

Koulukuraattori Anne Raami 044 78021 119 anne.raami@oivappk.fi
Kalliolassa yleensä to-pe

Koulupsykologit virailevat koululla tarvittaessa
Emmi Rantanen emmi.rantanen@oivappk.fi
Saija Murtomäki saija.murtomaki@oivappk.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä