Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi

 

 

 

Tavoitteena on, että lapsi - ottaa huomioon toiset ihmiset

- huolehtii ympäristöstään

- noudattaa sääntöjä

KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINNIN KRITEERIT

 

 

Tavoite saavutettu

Muiden ihmisten huomioonottaminen

Ympäristön huomioonottaminen

Sääntöjen noudattaminen

erinomaisesti

(10)

- on oma-aloitteisesti avulias, kohtelias, ystävällinen ja yhteistyökykyinen

- pitää yllä työrauhaa

- on luotettava ja rehellinen

- huolehtii oma-aloitteisesti omista ja yhteisistä tavaroista

- noudattaa ja ylläpitää siisteyttä oma-aloitteisesti

- noudattaa oma-aloitteisesti ja esimerkillisesti sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia

kiitettävästi (9)

- on avulias, kohtelias ystävällinen ja yhteistyökykyinen

- antaa työrauhan ja ottaa muiden mielipiteet huomioon

- on luotettava ja rehellinen

- huolehtii omista ja yhteisistä tavaroista

- noudattaa ja ylläpitää siisteyttä

- noudattaa sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia

hyvin

(8)

- pyrkii olemaan kohtelias ja avulias

- pystyy yhteistyöhön

- antaa yleensä työrauhan kaikille

- on rehellinen

- huolehtii yleensä omista ja yhteisistä tavaroista

- noudattaa ja ylläpitää yleensä siisteyttä

- noudattaa yleensä sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia

tyydyttävästi

(7)

- kielenkäyttö on ajoittain epäasiallista

- pystyy satunnaisesti yhteistyöhön

- häiritsee ajoittain työrauhaa

- huolehtii satunnaisesti omista ja yhteisistä tavaroista sekä siisteydestä

 

- noudattaa satunnaisesti sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia

 

kohtalaisesti (6)

- kielenkäyttö on epäasiallista

- on toistuvasti vaikeuksia yhteistyössä

- häiritsee työrauhaa

- käyttäytyy usein huonosti muita kouluyhteisön jäseniä kohtaan

- kiusaa toisia

- omista ja yhteisistä tavaroista sekä siisteydestä huolehtiminen tuottaa vaikeuksia

 

- sääntöjen noudattaminen tuottaa usein vaikeuksia

- suhtautuu ajoittain piittaamattomasti yhteisiin sopimuksiin

- on luvattomia poissaoloja

välttävästi

(5)

- on yhteistyöhaluton

- häiritsee työrauhaa jatkuvasti

- käyttäytyy röyhkeästi ja väkivaltaisesti

- suhtautuu välinpitämättömästi omiin ja yhteisiin tavaroihin sekä siisteyteen

- ei noudata sääntöjä

- suhtautuu piittaamattomasti yhteisiin sopimuksiin

- on paljon luvattomia poissaoloja

Tavoitetta

ei ole saavutettu –hylätty

(4)

- estää muidenkin yhteistyötä

- häiriökäyttäytyminen on säännöllistä

 

- ei ota vastuuta omista eikä yhteisistä tavaroista

- ei huolehdi siisteydestä

 

- suhtautuu kielteisesti ja piittaamattomasti sääntöihin ja yhteisiin sopimuksia

- koulunkäynti on satunnaista