Nostavan koulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt turvaavat hyvinvointimme Nostavan koulussa. Lain mukaan kaikilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Toisten ihmisen kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Järjestyssäännöt kasvattavat yhteisön jäsenissä henkilökohtaista vastuuta koko yhteisöstä ja yhteisön omaisuudesta.

• Liikennesääntöjä ja koulukuljetusohjeita noudatetaan koulumatkalla.
• Kouluun ei saa tuoda mitään sellaista, joka vaarantaa tai haittaa koulutyötä, järjestystä tai turvallisuutta.
• Koulupäivän aikana noudatetaan hyviä tapoja: tervehtiminen, kiittäminen, erilaisuuden hyväksyminen, auttaminen, anteeksipyytäminen.
• Koulun omaisuutta kohdellaan huolellisesti. Oppilas on velvollinen siivoamaan aiheuttamansa epäjärjestyksen sekä korvamaan aiheuttamansa vahingon.
• Jokaisella on oikeus osallistua koulutyöhön kenenkään häiritsemättä.
• Ruokailussa käyttäydytään hyviä ruokailutapoja noudattaen.
• Välituntisäännöt ovat esillä luokissa. Välituntivalvojan ohjausta noudatetaan välituntien aikana.
• Mobiililaitteiden käyttö on sallittua välitunneilla sekä opettajan luvalla opetuskäytössä
• Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa.
• Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman erillistä lupaa.
• Koulun alueella on kameravalvonta.

Koulussamme noudatetaan Suomen lakia. Tämän takia esimerkiksi

• Tupakkatuotteiden hallussapito ja käyttö on kiellettyä koulun alueella ja koulun tapahtumissa.
• Huumeiden ja päihteiden käyttö, hallussapito ja vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulun alueella ja koulun tapahtumissa.
• Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty esine tai aine sekä tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallussa olevat säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa.
• Kurinpidossa noudatetaan Perusopetuslain 36 §:ä.

Järjestyssäännöistä tiedotetaan oppilaita ja heidän huoltajiaan koulussa, vanhempainilloissa sekä koulun kotisivulla.
Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain.

Käsittely:

Oppilaskunta 
Opetus –ja kasvatushenkilöstö