Opetus- ja toimintasuunnitelmat 2020-2021

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Tavoitteena, että oppilas

  1. ottaa huomioon toiset ihmiset
  2. suhtautuu arvostaen ympäristöönsä
  3. noudattaa sääntöjä
  4. osallistuu koulun toimintaan aktiivisesti

 

Tavoite saavutettu

Toisten ihmisten huomioonottaminen

Ympäristön huomioonottaminen

Sääntöjen noudattaminen

Osallisuus

erinomaisesti (10)

- ottaa käytöksessään esimerkillisesti huomioon muut oppilaat ja koulun toimijat 

- suhtautuu oma-aloitteisesti arvostaen ja vastuullisesti ympäristöönsä

- toimii järjestyssääntöjen mukaan

- käyttäytyy esimerkillisesti

- suhtautuu myönteisesti koulun toimintaan

- osallistuu aktiivisesti koulun tapahtumiin

- hoitaa vastuutehtäviä oma-aloitteisesti

kiitettävästi (9)

- ottaa käytöksessään huomioon muut oppilaat ja koulun toimijat 

- suhtautuu arvostaen ja vastuullisesti ympäristöönsä

- toimii järjestyssääntöjen mukaan

- suhtautuu myönteisesti koulun toimintaan

- osallistuu aktiivisesti koulun tapahtumiin

- hoitaa vastuutehtäviä

hyvin (8)

- ottaa käytöksessään yleensä huomioon muut oppilaat ja koulun toimijat

- muuttaa käytöstään ojennettaessa

- suhtautuu arvostaen ympäristöönsä

- toimii yleensä järjestyssääntöjen mukaan

- ymmärtää toimineensa väärin

- suhtautuu asiallisesti koulun toimintaan

- osallistuu koulun tapahtumiin 

tyydyttävästi (7)

- ottaa käytöksessään vaihtelevasti huomioon muut oppilaat ja koulun toimijat

- pyrkii muuttamaan käytöstään ojennettaessa 

- suhtautuu vaihtelevan arvostavasti ympäristöönsä

- toimii vaihtelevasti järjestyssääntöjen mukaan

- ymmärtää toimineensa väärin

- suhtautuu vaihtelevasti koulun toimintaan

- osallistuu koulun tapahtumiin 

kohtalaisesti (6)

- ottaa käytöksessään harvoin huomioon muut oppilaat ja koulun toimijat

- aiheuttaa toistuvasti mielipahaa toisille tai osallistuu kiusaamiseen

- pyrkii joskus muuttamaan käytöstään ojennettaessa

- suhtautuu välinpitämättömästi ympäristöönsä

- rikkoo usein järjestyssääntöjä

- on vaikea ymmärtää toimineensa väärin

- suhtautuu epäasiallisesti koulun toimintaan

- osallistuu satunnaisesti koulun tapahtumiin

välttävästi (5)

- ei ota käytöksessään huomioon muita oppilaita ja koulun toimijoita

- aiheuttaa toistuvasti mielipahaa toisille, osallistuu kiusaamiseen tai käyttäytyy väkivaltaisesti

- ei muuta käytöstään ojennettaessa

 - suhtautuu välinpitämättömästi ympäristöönsä

- tärvelee ajoittain tahallisesti ympäristöään

- ei noudata järjestyssääntöjä

- ei ymmärrä toimineensa väärin

- aiheuttaa ajoittain vaaratilanteita

- häiritsee koulun toimintaa

- osallistuu satunnaisesti koulun tapahtumiin

tavoitetta ei ole saavutettu (4) hylätty

- ei kykene työskentelemään muiden oppilaiden kanssa

- kiusaa toistuvasti sekä käyttäytyy väkivaltaisesti

- ei muuta käytöstään ojennettaessa

 - tärvelee usein tahallisesti ympäristöään

- ei piittaa yhteisistä säännöistä

- aiheuttaa vaaratilanteita

 

- vaikeuttaa koulun toimintaa

- vaikeuttaa toisten osallistumista

 

 

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä