Koulupäivä

Koulukuljetukset

Mikäli oppilaan kuljetustarve muuttuu joko pysyvästi tai väliaikaisesti (esim. oppilaan sairastuminen), on huoltaja velvollinen ilmoittamaan siitä sekä koululle, että suoraan takseille. Koko koulua koskevat muutokset kuljetuksissa ilmoitetaan suoraan koululta takseille. Omaa lasta kuljettavan taksin numeron saa selville kysymällä sitä taksinkuljettajalta tai koulusta.

Koulupäivän alkua tai tai taksia odottaville kuljetusoppilaille on järjestetty koulun puolesta valvonta.