Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan Kankaan koululla oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Oppilashuollon toimijoita ovat koko Kankaan koulun henkilökunta, koulupsykologit ja kouluterveydenhuollon toimijat.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttaa koko Kankaan koulun henkilökunta. Yhteisöllinen oppilashuolto Kankaalla tarkoittaa toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko kouluyhteisössä edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä oppimisympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Kankaalla kaikki kasvattavat!

Yksilökohtainen oppilasholto

Yksittäisen oppilaan oppilashuoltoa toteutetaan Kankaan koulussa tiiviissä yhteityössä oppilaan, vanhempien ja mahdollisen yhteistyöverkoston kanssa. Yksittäisen oppilaan asiassa kootaan yhteistyössä oppilaan ja vanhempien kanssa monialainen oppilashuollon asiantuntijaryhmä, jonka tavoitteena on tukea oppilaan koulunkäyntiä ja ratkaista ilmenneitä haasteita. Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon sisältyvät kouluterveydenhuollon palvelut, sekä koulupsykologi- ja kouluraattoripalvelut.

Koulukuraattori Marko Nyqvist

Kankaan koulussa koulukuraattorina toimii Marko Nyqvist. Koulukuraattorin tehtävänä on tukea kaikkien Kankaan koulun oppilaiden koulunkäyntiä yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi koulukuraattorin puoleen voi kääntyä yksittäisen oppilaaseen liittyvissä haasteissa. Oppilas voi ohjautua koulukuraattorin ksilötyöskentelyyn erilaisten käytökseen, sosiaalisiin taitoihin tai tunnetaitoihin liittyvien haasteiden takia. Yksilötyöskentelyyn pyydetään aina oppilaan ja hänen vanhempiensa suostumus. Työskentely suunnitellaan toteutetaan yhteistyössä oppilaan, ja hänen erityisluokanopettajan sekä vanhempiensa kanssa.