Koulunkäynnin tuki

Kankaan koulussa kaikki kasvattavat

Kankaan koulussa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota kaikkien oppilaiden oppimiseen, hyvinvointiin ja kokonaisvaltaiseen kasvamiseen. Koko henkilökunta pyrkii tiiviissä yhteistyössä kodin aikuisten kanssa kasvattamaan oppilaita kohti hyvää lapsuutta, nuoruutta ja aikuisuutta.

Oppilashuolto tukee osaltaan jokaisen oppilaan koulunkäyntiä sekä tarvittaessa myös kodin aikuisia antoisassa mutta haastavassa kasvatustehtävässään. Jokaisen oppilaan koulunkäyntiä tuetaan koulukuraattorin yleisellä tuella sekä tarvittaessa yksilöllisesti lapsen ja vanhempien kanssa suunnitellulla koulukuraattorityöskentelyllä. Oppilailla on myös käytössään kouluterveydenhuollon ja koulupsykologien palvelut.

Kankaan koulu on KiVa-koulu. KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, jonka keskeinen tavoite on poistaa koulusta kiusaaminen ja tehdä koulustamme parempi oppimis- ja kasvuympäristö jokaiselle koululaiselle.

Kankaan Kaiku on koulumme vanhempainyhdistys, jonka tavoitteena on edistää Kankaan koulun oppimisympäristön kehittämistä, sekä koulun ja kodin yhteistyötä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä