Vesikansan Satavuotiaan Suomen Juhlarahasto

Vesikansan Satavuotiaan Suomen Juhlarahasto

Vesikansan Satavuotiaan Suomen juhlarahasto perustetaan ja sen alkupääoma kerätään Kalliolan koulun vihkiäisten 2017 ja Suomen sata vuotta jatkuneen itsenäisyyden juhlinnan yhteydessä. Rahaston toimintaa hoitaa Vesikansan vanhemmat ry.

Rahasto pyrkii toiminnallaan torjumaan Vesikansan alueen lasten ja nuorten syrjäytymistä tukemalla laajasti osallistavaa matalan kynnyksen toimintaa. Laajalla osallistavuudella pyritään saamaan mahdollisimman suurelle osalle toiminta-alueen lapsista ja nuorista myönteisiä kokemuksia yhteisön toimintaan osallistumisesta.

Matalan kynnyksen toiminnalla tarkoitetaan sellaista, johon voi osallistua osaamisesta, ominaisuuksista, aktiivisuudesta tai varallisuudesta riippumatta.

Stipendien hakeminen

Stipendien haku on koko ajan avoinna.
Kesäkauden toimintaan haettavien stipendien hakuaika päättyy 31.3.
Lukuvuoden ajan toimintaan haettavien stipendien hakuaika päättyy 30.8.

Stipendihakemukset toimitetaan Vesikansan vanhemmat ry:lle, joka tekee päätökset stipendien jakamisesta hakuajan päättymistä seuraavassa kokouksessaan.

Tälle sivulle lisätään myöhemmin tarkemmat hakuohjeet stipendien hakemiseksi.