Oppiminen ja tuki

Vesikansan kouluissa...

Koulumatkat

Kodit opettavat lapselle turvallisimman koulumatkareitin. Koulumatka on osa koulupäivää, jossa pätevät samat koulussa opitut säännöt ja ohjeet; myös liikennesäännöt.

Pyöräily

Eskarivuonna ei koulumatkoja kuljeta polkupyörällä. Alkuopetuksen aikana suositus on kulkea koulumatka jalan: 1-2 luokilla huoltajat ovat yhteydessä luokanopettajaan pyöräilyn aloittamisesta. 3-6 luokkalaiset saavat kulkea kouluun polkupyörällä. Kaikki käyttävät polkupyöräkypärää.

Koulukyydit

0-2 luokan oppilaille järjestetään koulukyyti, jos lyhin kulkukelpoinen koulumatka ylittää 3km. 3-6 luokan oppilaille järjestetään koulukyyti, jos matka on enemmän kuin 5km. Lisäksi VT24 ylittämisen pakko koulumatkalla aiheuttaa automaattisen kyytioikeuden (vaarallisen tien ylittäminen). Koulumatkojen vaarallisuuden arvioinnissa käytetään valtakunnallista Koululiitu –ohjelmaa ( www.hollola.fi ). Muista kyytioikeusasioissa käännytään koulujen rehtoreiden puoleen. Toisen kunnan puolelta ei koulukyytejä tarjota. Pohjan Matkat kuljettavat vesikansalaisia oppilaita aamu- ja iltapäivissä. Jos lapsi kulkee Pohjan Matkojen kalustolla, tulee vanhempien ilmoittaa poissaoloista kuljettajalle. Kyydin odotusta valvotaan koulujen henkilökunnan toimesta aamuisin ja iltapäivissä.

Ohjeita oppilaille:

Odota koulukyytiä rauhallisesti ja istu matkan ajan omalla paikallasi.

Pyöräile pyörätien oikeaa laitaa ja kulje jonossa. Kävellessä valitaan kulkuväylän vasen reuna.

Käytä aina kevyenliikenteen väylää ja suojatietä, kun se on mahdollista.

Katso tietä ylittäessä aina vasemmalle ja oikealle.

Muista käyttää heijastinta ja pyöräillessä aina polkupyöräkypärää.

Muut kyyditykset

Tapaturmissa ensisijaisesti huoltajaa pyydetään kuljettamaan lapsi terveysasemalle/ terveyskeskukseen, mikäli vamma ei vaadi sairaankuljetusta. Toissijaisesti taksi kuljettaa lapsen terveysasemalle (tarvittaessa saattaja koululta mukana). Koulujen retkillä käytetään aina virallisten liikennöitsijöiden palveluksia. Oppilaat ovat vakuutetut koulupäivien ja –matkojen osalta opetuksen järjestäjän toimesta.

Saattoliikenne

Koululle lapsia tuotaessa pyydetään käyttämään yleisiä parkkipaikkoja ja saattoliikenteen kääntöpaikkoja. Koulujen välituntipihat eivät ole ajoneuvojen kääntöpaikkoja! Huomioithan, että henkilökunnan parkkipaikoille (mm. tolppapaikat) ja huoltoreiteille on aina esteetön pääsy. Lapsen tuominen koululle ei ole huoltoajoa!

Yleinen turvallisuus

Koulun järjestyssäännöt ja niihin liittyvät välitunti- yms. ohjeistukset opetellaan koulussa ja saatetaan kotien tietoon. Niiden noudattaminen luo perustan turvallisuudelle Vesikansan kouluissa. Oppilaiden poissaoloista velvoitetaan huoltajat ilmoittamaan koululle, jotta vältytään turhilta etsiskelyiltä ja huolelta. Alle kolme koulupäivää kestävät poissaolot sovitaan oman opettajan kanssa, ja sen ylittävät anotaan rehtoreilta kirjallisesti. Huoltajat huolehtivat poissaolon aikana opinnoissa kiinni pysymisestä. Turvallisuuspäivinä harjoittelemme kouluilla pelastautumista joko sisätiloihin tai ulos rakennuksista. Näistä välttämättömistä harjoituksista tiedotamme koteja etukäteen. Mikäli havaitset lasten keskuudessa tai muutoin arveluttavaa toimintaa tai huolestuttavia piirteitä, pyydämme ilmoittamaan huolesta kouluille välittömästi.

Opintoretket ja koulualueen ulkopuolinen toiminta

Kaikista opintomatkoista tiedotetaan koteja retkikohtaisesti. Kalliolan ja Paimelan koulujen vanhempainyhdistykset tukevat mahdollisuuksien mukaan koulurajojen ulkopuolelle suuntautuvaa toimintaa. Opintoretkistä tehdään aina etukäteen suunnitelma esimiehelle, jotta lapset ja henkilökunta pysyvät vakuutettuina retken ajan.
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä