SAIRAUSPOISSAOLOJEN ILMOITTAMINEN

SAIRASPOISSAOLOT PYYDETÄÄN ILMOITTAMAAN WILMASSA VIESTILLÄ.

LAITATTEHAN VIESTIN JAKELUNA KAIKILLE 3-6 LUOKKIEN OPETTAJILLE.

TUNTIMERKINNÄT NÄKYVÄT VAIN VASTUUOPETTAJILLE, JOLLOIN POISSAOLEVAN OPPILAAN ILMOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ OLE NÄKYVILLÄ LASTA OPETTAVALLE OPETTAJALLE.

NÄIN VARMISTAMME SUJUVAN TIEDONKULUN JA TIEDÄMME, MISSÄ LAPSET AAMUISIN OVAT.

T. 3-6A:n AIKUISET