Oppikirjojen lainaus

Osa koulukirjoista (palautettavat) on siirretty kirjaston tietokantaan.

Saadakseen kirjan käyttöönsä oppilaan on lainattava kirja itselleen.

Kirjan laina-aika on 290 vuorokautta.

Oppilaalla tulee olla oma kirjastokortti koulukirjojen lainaamista varten. Aloitamme kirjojen lainaamisen ensimmäisen kouluviikon lopulla (to/pe).

Kirjojen lainaamiseen liittyen tulee vielä tarkempi yhteinen ohjeistus Wilmaan.