Psykososiaaliset palvelut

Koulukuraattori

Koulukuraattori auttaa oppilaita koulunkäyntiin ja omaan kasvuun liittyvissä asioissa. Tyypillisiä tilanteita, jolloin kuraattoria tarvitaan, ovat runsaat poissaolot, kiusaaminen sekä koulun tai luokan vaihtumiseen liittyvät asiat. Työ perustuu luottamuksellisiin keskusteluihin.

Kuraattori puuttuu tilanteeseen omasta aloitteestaan, oppilaan, huoltajan tai opettajan pyynnöstä. Tarvittaessa kuraattori tekee yhteistyötä vanhempien, opettajien ja eri viranomaisten kanssa, sillä koulunkäyntivaikeudet saattavat olla oire muista, koulun ulkopuolella olevista ongelmista.


Kuraattori osallistuu koulun oppilashuoltoryhmän (OHR) kokouksiin. Sen tehtävänä on käsitellä sekä yksittäisiä että koko koulua koskevia asioita. Kuraattori osallistuu myös koulun kehittämis- ja suunnittelutyöhön ja yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen.

Kuraattorin sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@hollola.fi

Merja Ojala, 044 780 1257

Koulupsykologi

Koulupsykologin tehtävänä on toimia yhteistyössä oppilaiden, perheiden, opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on edistää suotuisaa oppimista ja kehitystä sekä luoda myönteistä työskentelyilmapiiriä kouluissa.

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä suoraan tai esim. opettajan välityksellä. Psykologi auttaa, kun oppimisen tielle kerääntyy esteitä, koulumenestys jää heikoksi tai yksittäisissä oppiaineissa on hankaluuksia. Psykologi tutkii oppimisvaikeuksien syitä ja opastaa sekä oppilasta että opettajaa vaikeuksien voittamisessa. Psykologi toimii yhteistyökumppanina myös erityisluokkasiirroissa, henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimisessa, jatkotutkimuksiin ja hoitoon ohjauksissa.

Koulupsykologin kanssa voi luottamuksellisesti keskustella myös kasvamisen, kaverisuhteiden tai perhetilanteen ongelmista sekä muista mielenterveyteen liittyvistä asioista. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Koulupsykologi osallistuu myös oppilashuoltoryhmän kokouksiin sekä koulun kehittämishankkeisiin.

Psykologin sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@hollola.fi

Jussi Onninen, 044 7801 499


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä