Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoryhmä ja Oppimisen Tuen tiimi

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat apulaisrehtori, erityisopettaja(t), koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitajat ja oppilaanohjaajat. Mukaan kutsutaan tarvittaessa huoltaja/huoltajat, luokanvalvoja sekä muita asiantuntijoita. Oppilashuoltoryhmissä paneudutaan myös mm. koulun kasvatustyön tukemiseen, henkilöstön jaksamiseen sekä koulun kehittämiseen mahdollisimman turvalliseksi ja viihtyisäksi ympäristöksi.

Oppilashuoltotyölle laaditaan vuosisuunnitelma.

Apulaisehtori toimii ryhmän puheenjohtajana ja vastaa käsiteltyjen asioiden kirjaamisesta. Kirjaukset on säilytettävä lukitussa tilassa.

Oppimisen Tuen tiimi on oppilashuollon toimijoista muodostettu ryhmä, joka käsittelee hakemukset tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä