TET, Työelämään tutustuminen

TET, Työelämään tutustuminen
Työelämään tutustuminen eli TET on osa peruskoulussa saatavaa työelämätietoutta. TET-jakson aikana oppilaat tutustuvat ohjatusti yritysten ja työyhteisöjen toimintaan. He saavat näin tuntumaa tämän päivän työelämään ja eväitä oman tulevaisuuden suunnitteluun. Jakso on kahdeksannella luokalla viikon mittainen, yhdeksännellä luokalla kaksi viikkoa.


Lähes kaikki koulumme oppilaat ovat viime vuosina hankkineet tutustumispaikkansa itse tai vanhempiensa myötävaikutuksella. Oppilaat ovat saaneet näin arvokasta kokemusta työnhausta ja työnantajat ovat usein ilmaisseet arvostavansa nuoren omaa aktiivisuutta työpaikan löytämiseksi.

Sopivia TET-paikkoja miettiessä kannattaa huomioida mm. päivittäinen kulkeminen työpaikalle, jotta matka sujuu yksinkertaisesti eikä se ole liian pitkä. Lähialueella on paljon mm. teollisuuden, kaupan ja julkisten palvelujen työpaikkoja, joissa on vuosikausia kiitettävällä tavalla opastettu oppilaitamme työelämän alkumetreillä. ”Merta edemmäs kalaan ei kannata lähteä.”

Opojen työhuoneiden nurkalla on kansio, johon oppilaat ovat tehneet esitteitä viime vuosien TET-paikkoista. Niitä kannattaa myös käydä katsomassa.

footer-people-picture.pngTET – PELISÄÄNNÖT

1. Työaika
Tutustumispäiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin. Päivän pituus on kuusi tuntia sisältäen ruokailun. TET- päivien toivotaan sijoittuvan ajallisesti noin klo 9.00-15.00. Oppilas voi sopia työnantajan kanssa myös normaalista koulupäivästä poikkeavan työajan, mutta hänellä täytyy olla siihen kodin suostumus. Työpäivä saa kestää korkeintaan klo 20.00 asti.

2. Poissaolot
Jos oppilas sairastuu TET- päivien aikana, hänellä on velvollisuus ilmoittaa asiasta välittömästi työpaikkansa vastuuhenkilölle.

3. Työsuhde
Oppilas pysyy koulun oppilaana eikä hän ole työsuhteessa siihen työnantajaan, jonka työpaikkaan hän on tutustumassa. Ensisijainen vastuu on siten kunnan. Oppilaat on vakuutettu.

4. Vastuuhenkilö
Työpaikalla on vastuuhenkilö, joka perehdyttää oppilaan työpaikkaan, sen ohjeisiin ja mahdollisiin vaaratekijöihin sekä muutenkin jakson ajan pitää huolta oppilaasta.

5. Palkka
Tutustumisesta ei makseta oppilaalle palkkaa. Paras palkka on hyvä ohjaus työpaikalla sekä työnantajan antama palaute jakson sujumisesta. Sillä on nuorelle yleensä suuri merkitys.

6. Työsuojelu
Tutustumisjaksolla on noudatettava yleisiä työturvallisuusmääräyksiä. Oppilailla ei saa teettää nuorten työntekijäin suojelusta annettujen lakien eikä asetusten mukaisia vaarallisia tai vahingollisia töitä. Lisätietoa työsuojeluun liittyvistä asioista löytyy osoitteesta www.tyosuojelu.fi/fi/nuortenasetus.

Jos oppilaalle työpaikalla sattuu jokin tapaturma, siitä on ilmoitettava kouluun ja tehtävä tapaturmailmoitus.

7. Terveystarkastukset
Koulu hoitaa työnantajan toivomat terveystarkastukset. On huomioitava, että ravitsemis- ja elintarvikealan työpaikoissa vaaditaan yleensä salmonellatodistus.

8. Matkat
Toivomme, että TET- paikka löytyy läheltä tai enintään yhden bussimatkan päästä. Jos oppilaan yhdensuuntainen matka kotoa työpaikalle on yli 5 km, hoidetaan kulkeminen normaalien koulu-kyydityskäytänteiden mukaisesti:
1. Oppilas saa liput kulkemista varten tai
2. Oppilas käyttää samaa matkakorttia kuin koulupäivinä. Matkakorttia tai lippuja saa käyttää vain TET- matkoihin. Lahden ja Hollolan ulkopuolelle suuntautuvia matkoja ei korvata.
3. Moposta/mopoautosta tai vanhempien kyydissä kulkemisesta ei makseta korvauksia.

9. Ruokailu
Oppilaan toivotaan voivan ruokailla työnantajan kustannuksella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, oppilas ruokailee lähimmällä Hollolan koululla. Jos oppilas joutuu ruokailemaan omalla kustannuksellaan, hänelle maksetaan jälkikäteen eväsrahaa 2,52 euroa työpäivää kohden.

10. TET- päiväkirja tai TET-raportti
Oppilas laatii työtehtävistään ja työpaikastaan kotona päiväkirjan tai raportin, jonka hän palauttaa oppilaanohjaajalle.

11. Työtodistus
Jakson lopussa työnantaja arvioi oppilaan TET- menestyksen koulun toimittamalla lomakkeella. Oppilas palauttaa tämän todistuksen oppilaanohjaajalle, mutta saa sen myöhemmin omakseen.

12. Vakuutukset
Oppilas on vakuutettu tapaturmalain ja opiskelutapahtuman mukaisesti. Oppilaan aiheuttaessa työpaikalla sääntöjen vastaisella käytöksellä vahinkoa, hän on vahingonkorvausvelvollinen. Vahingonkorvauslaissa ei ole alaikärajaa. Rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on 15 vuotta.