Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Lappuset.jpg

Oppilaanohjauksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua, kehitystä ja koulunkäyntiä siten, että oppilas selviää opiskelustaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Heinsuon koulussa ohjauksen tärkeänä tavoitteena on antaa jokaiselle oppilaalle laadukasta opetusta, ohjausta ja tukea koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä. Välittäminen, huolenpito ja myönteinen ilmapiiri kouluyhteisössä edistävät oppilaan kehitystä ja tukevat hyvää oppimista.


Ohjausta annetaan sekä oppitunneilla, pienryhmissä että henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilas voi keskustella omista opinnoistaan, valinnoistaan ja elämäntilanteestaan. Oppilaanohjaajan puoleen voi kääntyä kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.

Pia Hakamäki puh. (044) 780 1680, pia.hakamaki@hollola.fi
Tiina Savolainen puh. (044) 780 1682, tiina.savolainen@hollola.fi