Liikuntapainotteinen luokka

Heinsuon koulun liikuntapainotteinen luokka on yleisopetuksen opetusryhmä, jossa oppilailla on opetussuunnitelman mukaisesti pääosin 2 viikkotuntia (8. lk. 1 vvh) enemmän liikunnan opetusta pakollisissa aineissa kuin muilla opetusryhmillä. Liikuntapainotteiselle luokalle voivat hakea 4. vuosiluokan keväällä ne oppilaat, joiden opetus on suunniteltu järjestettäväksi tai pystytään järjestämään yleisopetuksen luokan yhteydessä.

Luokalle oppilaat valitaan valintakokeiden perusteella. Valintakokeet pidetään kalenterivuoden alussa ja niistä tiedotetaan 4. vuosiluokan oppilaita Wilma-käyttöliittymän avulla sekä Heinsuon koulun kotisivulla. Valintakokeessa mitataan oppilaan taipumuksia liikunta oppiaineena perusteiden mukaisesti. Valintakokeessa huomioidaan oppilaan liikunta- ja lajitaitojen lisäksi myös oleellisesti liikunnan opetukseen liittyvien oppilaan sosiaalisten- ja ryhmätaitojen lisäksi liikunnallisten ohjeiden kuunteluun ja niiden ymmärtämisen liittyvät taidot.

Liikuntapainotteiselle luokalle valitaan vuosittain 24 oppilasta (12 tyttöä ja 12 poikaa). Mahdolliset täydennyshaut vuosiluokille 6-9 tehdään samoin perustein kuin 5. luokalle valittaessa.