Liikuntapainotteinen luokka

Tiedoksi liikuntaluokan valintapäivän poissaolijoille

Liikuntaluokkien hakuilmoituksessa on pyydetty lääkärintodistusta, mikäli oppilas ei voi osallistua valintakokeeseen 14.2.2020.

Terveyskeskuksen rajallisten resurssien vuoksi lääkäriaikoja on rajoitetusti saatavilla. Tämän vuoksi myös sairaanhoitajan todistus sairaudesta, joka estää osallistumisen valintakokeeseen, on myös riittävä, jotta oppilas voi osallistua valintakokeeseen varatestipäivänä.

Sairaanhoitajan todistuksia voi tiedustella Hollolan terveyskeskuksesta omahoitajan ajanvarauksen kautta.

Liikuntapainotteiselle luokalle hakuaika 15.1.-7.2.2020

Heinsuon koulun liikuntapainotteiselle 5. vuosiluokalle haku käynnistyy 15.1.2020.

Hakuaika päättyy perjantaina 7.2.2020 klo 15.00. mennessä. Hakemukset on toimitettava koulun kansliaan määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei huomioida.

Oppilaaksi otetaan vain kunnassa asuvia oppilaita (ei Vesikansan alue).

Valintakoe - aikataulu ja ohjeistusta

Valintakoe
Valintakokeeseen voivat osallistua vain ne, jotka ovat toimittaneet hakemuksen määräaikaan mennessä. Hyvinvointivalikunnan päätöksellä valintakokeeseen voivat osallistua vain Hollolan kunnan oppilaat (ei Vesikansa).

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Valintakokeen 14.2.2020 aikataulu ja ohjeet 
Valintakoe alkaa kokoontumisella Heinsuon koulun liikuntasaliin 14.2.2020 klo 8.30.
Valintakokeessa paikalla ovat vain testattavat hakijat.

Valintakokeeseen tulee ottaa mukaan: sisäliikuntavarustus (myös jalkineet), uintivarustus, luistimet, pipo tai kypärä, eväitä ja juomaa.

Valintakokeen suorituspaikat ovat:
 • Heinsuon koulun liikuntasali
 • Jäähalli (sopiva ulkoliikuntavarustus on muistettava, jäällä käytetään kypärää tai pipoa)
 • Uimahalli
Hakijat osallistuvat kouluruokailuun Heinsuon koululla päivän aikana. 

Valintakoe päättyy klo 15 mennessä Hollolan uimahallille.

Poissaolo valintakokeesta
Sairaudesta johtuvasta poissaolosta valintakokeesta on toimitettava lääkärin- tai sairaanhoitajan todistus Heinsuon koulun kansliaan viimeistään 19.2.2020 klo 15.00. Mikäli hakija ei voi suorittaa uintitestiä, huoltaja ilmoittaa sen hakukulomakkeessa ”Lisätiedot” kohdassa.

Tulokset 
Valintakokeen tulokset ilmoitetaan valituille Wilman kautta 13.3.2020 mennessä.

Liikuntapainotteinen luokka

Heinsuon koulun liikuntapainotteinen luokka on yleisopetuksen opetusryhmä, jossa oppilailla on opetussuunnitelman mukaisesti pääosin 2 viikkotuntia (8. lk. 1 vvh) enemmän liikunnan opetusta pakollisissa aineissa kuin muilla opetusryhmillä. Liikuntapainotteiselle luokalle voivat hakea 4. vuosiluokan keväällä ne oppilaat, joiden opetus on suunniteltu järjestettäväksi tai pystytään järjestämään yleisopetuksen luokan yhteydessä.

Luokalle oppilaat valitaan valintakokeiden perusteella. Valintakokeet pidetään kalenterivuoden alussa ja niistä tiedotetaan 4. vuosiluokan oppilaita Wilma-käyttöliittymän avulla sekä Heinsuon koulun kotisivulla. Valintakokeessa mitataan oppilaan taipumuksia liikunta oppiaineena perusteiden mukaisesti. Valintakokeessa huomioidaan oppilaan liikunta- ja lajitaitojen lisäksi myös oleellisesti liikunnan opetukseen liittyvien oppilaan sosiaalisten- ja ryhmätaitojen lisäksi liikunnallisten ohjeiden kuunteluun ja niiden ymmärtämisen liittyvät taidot.

Liikuntapainotteiselle luokalle valitaan vuosittain 24 oppilasta (12 tyttöä ja 12 poikaa). Mahdolliset täydennyshaut vuosiluokille 6-9 tehdään samoin perustein kuin 5. luokalle valittaessa.

Valintakokeen testit 2020

Valintakokeen testit haettaessa Heinsuon koulun liikuntapainotteiseen opetukseen

Valintakokeessa mitataan liikuntataitojen lisäksi opetussuunnitelman mukaisia liikunnan työskentelytaitoja:

 • Liikuntataidot:
  • Kehonhallinta 8 pistettä
  • Kestävyys 8 pistettä
  • Välineenkäsittelytaidot 8 pistettä
  • Luistelu 6 pistettä
  • Uinti 6 pistettä
 • Työskentelytaidot 12 pistettä (osiosta saatava yli 4 pistettä)
  • Ryhmätehtävä (9p): turvallinen ja asiallinen toiminta, ohjeiden kuuntelu ja noudattaminen, vastuu omasta toiminnasta erilaisissa tilanteissa
  • Lajitesteissä arvioitavien työskentelytaitojen osuus (3p)
 • Yhteensä: 48 pistettä

Valintakokeen perusteella valitaan 12 poikaa ja 12 tyttöä testien mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Valituksi tulemisen edellytyksenä on kuitenkin, että hakija on saanut työskentelytaidoista yli 4 pistettä. Tasapisteissä olevien oppilaiden osalta valintajärjestys määräytyy Kestävyys-osion pisteiden mukaan. Mikäli tällöin ollaan tasapisteissä, seuraavaksi ratkaisee Kehonhallintaosion pisteytys ja seuraavaksi arpa.