Liikuntapainotteinen luokka

Painotetun opetuksen perusteet

Hollolassa liikuntapainotteista opetusta järjestetään Heinsuon koulussa vuosiluokille 5-9. Jokaisella vuosiluokalla on yksi painotetun liikunnanopetuksen luokka.

Liikuntapainotteiseen opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia. Perusopetuslaki 28 §

Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan rehtori päättää oppilaaksiotosta.

Hakeminen:
Liikuntapainotteiselle luokalle valitaan 24 oppilasta .
Liikuntapainotteiselle luokalle voivat hakea 4. vuosiluokan keväällä ne oppilaat, joiden opetus on suunniteltu järjestettäväksi tai pystytään järjestämään yleisopetuksen luokan yhteydessä. Luokalle oppilaat valitaan valintakokeiden perusteella. Valintakoe pidetään kalenterivuoden alussa helmikuussa (viikot 5-6) ja kokeesta tiedotetaan 4. vuosiluokan oppilaita Wilma- käyttöliittymän avulla sekä Heinsuon koulun kotisivulla. Kunta voi järjestää lisäksi yhden erillisen yhteisen valintakoetilaisuuden niille luokalle hakeville oppilaille, jotka ovat olleet sairaana valintakoepäivänä. Tähän koetilaisuuteen osallistumisen edellytyksenä on oppilaan esittämä lääkärintodistus esteestä osallistua varsinaiseen valintakokeeseen.

Valintakokeessa mitataan oppilaan taipumuksia liikunta oppiaineena perusteiden mukaisesti. Valintakokeessa huomioidaan oppilaan liikunta- ja lajitaitojen lisäksi myös opetussuunnitelman mukaisia liikunnan työskentelytaitoja.

Mikäli eri vuosiluokilta vapautuu vapaita oppilaspaikkoja painotettuun liikunnanopetukseen, voidaan paikkoja täyttää täydennyshakujen kautta. Mahdolliset täydennyshaut vuosiluokille 6–9 tehdään samoin perustein kuin 5. luokalle valittaessa.

Valintakokeen testit ja pisteytys:

Liikuntataidot (36 pistettä)
Kehonhallinta 8 pistettä
Kestävyys 8 pistettä
Välineenkäsittelytaidot 8 pistettä
Luistelu 6 pistettä
Uinti 6 pistettä
Työskentelytaidot (12 pistettä ja hakijan on osiosta saatava yli 4 pistettä, jotta voi tulla valituksi):
Ryhmätehtävä (9p): turvallinen ja asiallinen toiminta, ohjeiden kuuntelu ja
noudattaminen, vastuu omasta toiminnasta erilaisissa tilanteissa
Lajitesteissä arvioitavien työskentelytaitojen osuus (3p)
Yhteensä: 48 pistettä

Valintakokeen perusteella valitaan oppilaat testien mukaisessa
paremmuusjärjestyksessä. Valituksi tulemisen edellytyksenä on kuitenkin, että hakija
on saanut työskentelytaidoista yli 4 pistettä. Tasapisteissä olevien oppilaiden osalta
valintajärjestys määräytyy kestävyys osion pisteiden mukaan. Mikäli tällöin ollaan
tasapisteissä, seuraavaksi ratkaisee kehonhallinta osion pisteytys ja seuraavaksi arpa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä