Liikuntapainotteinen luokka

Liikuntapainotteiselle luokalle hakuaika 9.1.-20.1.2023

Heinsuon koulun liikuntapainotteiselle 5. vuosiluokalle haku käynnistyy 9.1.2023. Liikuntapainotteiselle luokalle voivat hakea 4. vuosiluokan keväällä ne oppilaat, joiden opetus on suunniteltu järjestettäväksi tai pystytään järjestämään yleisopetuksen luokan yhteydessä.

Hakuaika päättyy perjantaina 20.1.2023 klo 15.00. mennessä. Hakemukset on toimitettava koulun kansliaan (3. krs, toimistosihteeri Susanna Raatikainen ) määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei huomioida.

Oppilaaksi otetaan vain kunnassa asuvia oppilaita.

Liikuntapainotteisen opetuksen täydennyshaku 9.1.-20.1.2023 (vapautuneet oppilaspaikat 1.8.2023 alkaen 6. lk. pojat ja 7. lk. tytöt)

Heinsuon koulun liikuntapainotteisen opetuksen täydennyshaku suoritetaan samoin perustein kuin 5. luokan valintakokeet Hollolan hyvinvointivaliokunnanpäätöksen mukaan. Täydennyshaku tehdään vuosittain, jos oppilaspaikkoja vapautuu.

Vapautuvia oppilaspaikkoja 1.8.2023 alkaen on yhdelle 6. luokan pojalle ja yhdelle 7. luokan tytölle.

 1. luokan oppilaspaikkaa voivat hakea nyt 5. luokalla olevat pojat, joiden opetus on suunniteltu ja voidaan järjestää yleisopetuksen luokan yhteydessä.
 2. luokan oppilaspaikkaa voivat hakea nyt 6. luokalla olevat tytöt, joiden opetus on suunniteltu ja voidaan järjestää yleisopetuksen luokan yhteydessä.

Hakuaika täydennyspaikkoihin päättyy perjantaina 20.1.2023 klo 15.00 mennessä. Hakemukset on toimitettava koulun kansliaan (3.krs, toimistosihteeri Susanna Raatikainen) määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei huomioida.

Oppilaaksi otetaan vain kunnassa asuvia oppilaita.

Liikuntapainotteinen luokka

Heinsuon koulun liikuntapainotteinen luokka on yleisopetuksen opetusryhmä, jossa oppilailla on opetussuunnitelman mukaisesti pääosin 2 viikkotuntia (8. lk. 1 vvh) enemmän liikunnan opetusta pakollisissa aineissa kuin muilla opetusryhmillä. Liikuntapainotteiselle luokalle voivat hakea 4. vuosiluokan keväällä ne oppilaat, joiden opetus on suunniteltu järjestettäväksi tai pystytään järjestämään yleisopetuksen luokan yhteydessä.

Luokalle oppilaat valitaan valintakokeiden perusteella. Valintakokeet pidetään kalenterivuoden alussa ja niistä tiedotetaan 4. vuosiluokan oppilaita Wilma-käyttöliittymän avulla sekä Heinsuon koulun kotisivulla. Valintakokeessa mitataan oppilaan taipumuksia liikunta oppiaineena perusteiden mukaisesti. Valintakokeessa huomioidaan oppilaan liikunta- ja lajitaitojen lisäksi myös oleellisesti liikunnan opetukseen liittyvien oppilaan sosiaalisten- ja ryhmätaitojen lisäksi liikunnallisten ohjeiden kuunteluun ja niiden ymmärtämisen liittyvät taidot.

Liikuntapainotteiselle luokalle valitaan vuosittain 24 oppilasta (12 tyttöä ja 12 poikaa). Mahdolliset täydennyshaut vuosiluokille 6-9 tehdään samoin perustein kuin 5. luokalle valittaessa.

Valintakoe - aikataulu ja ohjeistusta

Valintakoe
Valintakokeeseen voivat osallistua vain ne, jotka ovat toimittaneet hakemuksen määräaikaan mennessä ja täyttävät valiokunnan määrittämät oppilaaksiottamisen ehdot. Hyvinvointivaliokunnan päätöksellä valintakokeeseen voivat osallistua vain Hollolan kunnan oppilaat.

Valintakokeeseen lähetetään valintakelpoisille erillinen kutsu.

Valintakoe järjestetään 3.2.2023. Kutsukirjeessä esitellään valintapäivän ohjeet ja aikataulut tarkemmin.

Valintakokeen testit 2023

Valintakokeen testit haettaessa Heinsuon koulun liikuntapainotteiseen opetukseen

Valintakokeessa mitataan liikuntataitojen lisäksi opetussuunnitelman mukaisia liikunnan työskentelytaitoja:

 • Liikuntataidot:
  • Kehonhallinta 8 pistettä
  • Kestävyys 8 pistettä
  • Välineenkäsittelytaidot 8 pistettä
  • Luistelu 6 pistettä
  • Uinti 6 pistettä
 • Työskentelytaidot 12 pistettä (osiosta saatava yli 4 pistettä)
  • Ryhmätehtävä (9p): turvallinen ja asiallinen toiminta, ohjeiden kuuntelu ja noudattaminen, vastuu omasta toiminnasta erilaisissa tilanteissa
  • Lajitesteissä arvioitavien työskentelytaitojen osuus (3p)
 • Yhteensä: 48 pistettä

Valintakokeen perusteella valitaan 12 poikaa ja 12 tyttöä testien mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Valituksi tulemisen edellytyksenä on kuitenkin, että hakija on saanut työskentelytaidoista yli 4 pistettä. Tasapisteissä olevien oppilaiden osalta valintajärjestys määräytyy Kestävyys-osion pisteiden mukaan. Mikäli tällöin ollaan tasapisteissä, seuraavaksi ratkaisee Kehonhallintaosion pisteytys ja seuraavaksi arpa.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä