Koululaiskuljetukset

Koululaiskuljetukset

Koulukuljetusten piiriin kuuluvat oppilaat, joiden koulumatkan pituus ylittää 5 km.

Tulevan lukuvuoden koulukuljetettavat julkaistaan ennen koulun alkua Wilman kohdassa "Lomakkeet", josta löytyy kuljetusoppilailla Koulukuljetukset-lomake. Lomakkeelta löytyy tieto lukujärjestyksestä, noutoajasta sekä kulkuneuvosta. Suurin osa oppilaista asuu Lahden Seudun Liikenteen (LSL) koululaisvuorojen ja reittiliikenteen reiteillä.

Heinsuon koululle elokuussa 2020 siirtyvillä Hollolan alakoulujen oppilailla toimii Wilma samoilla tunnuksilla kuin alakoulullakin 3.8.2020 alkaen. Lisätietoja kuljetuksista voi tuolloin tiedustella Wilman välityksellä Heinsuon koulun toimistosihteeriltä.

Kuljetusoppilaiden pysäkit löydät tästä: Heinsuon bussipysäkit.pdf

Lahden seudun liikenteen, LSL, liikennöitsijät, aikataulut, Waltti-kortit sekä ensimmäinen koulupäivä
Koululaisvuorojen ajoja hoitavat Hollolassa Koiviston auto ja Hämeenkoski-Hollola -välillä Miodex.

Koiviston auto tulee ajamaan samoilla aiemmasta tutuilla reiteillä ja linjanumeroilla seuraavasti:
51 Sairakkala-Tennilä-Kukonkoivu-Salpakangas
52 Tennilä- Heinäsuo-Herrala-Korpikylä-Salpakangas
54 Marttila-Järvelä-Kärkölä kk-Tennilä- Salpakangas-Lahti
55 Miekkiö-Okeroinen-Salpakangas
56 Korpikylä-Herrala-Nostava-Okeroinen-Salpakangas
62 Hollola kk-Pyhäniemi-Salpakangas
63 Hatsina-Hollola kk-Pyhäniemi-Hälvälä- Salpakangas
11 Hollola kk-Salpakangas-Kauppatori-Salpakangas-Hollola kk

AIKATAULUT
Lahden seudun liikenteen sivuilta www.lsl.fi löytyvät linja-autojen aikataulut:
"Reitit ja aikataulut" -sivulta löytyy Talvi 2019-2020 (Hollolan vuorot) -aikataulu, josta Hollolan Koiviston auton koulukuljetukset löytyvät.
"Reitit ja aikataulut" -sivulta löytyy myös "Lahden ja Hämeenlinnan välisen liikenteen aikataulut" -otsakkeen alta Miodexin kuljetukset.

Huom!
- Miodex ei kulje klo 13 lähdöllä Terveystien pysäkiltä. Hämeenkoskelaisille klo 13 pääseville oppilaille järjestetään erilliskuljetus omaan Wilman kuljetustiedoissa näkyvään noutopaikkaan koulutakseilla uimahallin erilliskuljetuspysäkiltä.
- Linja 63 ei kierrä enää Kastarin lenkkiä, joten näille oppilaille on järjestetty erilliskuljetus omaan Wilman kuljetustiedoissa näkyvään noutopaikkaan.

WALTTI-KORTTI
Lahden seudun liikenteen koulubusseilla (Koiviston auto ja Miodex) kuljetaan Waltti-kortilla. Waltti-korttiasioissa ole yhteydessä koulun toimistosihteeriin. Kadonneista Waltti-korteista veloitamme 10 € pantin uutta korttia tilattaessa. Maksupyyntö välitetään vanhemmille Wilman pikaviestinä. Uusi kortti luovutetaan koulun kansliasta oppilaalle maksukuitin näyttöä vastaan. 

WALTTI-KORTTI JA ENSIMMÄINEN KOULUPÄIVÄ
Vanhojen kuljetusoppilaiden Waltti-kortit toimivat myös tulevana lukuvuonna, joten pidäthän kortin tallessa kesän aikana. Ensimmäisenä koulupäivänä täytyy korttia pitää normaalia pidempään lukijassa. Ensimmäisen leimauskerran yhteydessä kortille päivittyy tulevan lukuvuoden kuljetusoikeus.

Uudet kuljetusoppilaat (Koiviston auto ja Miodex) pääsevät bussilla ensimmäisen koulupäivän aamuna ilman Waltti-korttia. Heille jaetaan Waltti-kortit ensimmäisen koulupäivän aikana luokanvalvojan toimesta omassa luokassa.

Erilliskuljetukset eli taksikyydit
LSL:n reittiliikenteen tavoittamattomissa asuvien oppilaiden kuljetuksia hoidetaan erilliskuljetuksin. Erilliskuljetuksien pysäkkinä toimii uimahallin parkkipaikan keskellä sijaitseva pysäkki, jossa on keltainen taksikyltti.

TARPEETON ERILLISKULJETUS PERUTTAVA
Tarpeeton erilliskuljetus (esim. sairaspoissaolo) tulee perua huoltajan toimesta suoraan kuljettajalle. Aamun kyyti mielellään edellisenä päivänä ja iltapäivän kyyti klo 12 mennessä. On tärkeää ilmoittaa kuljetuksen peruutus ajoissa turhan noudon (maksun) välttämiseksi. Turhasta odotuksesta koituu tarpeetonta aikataulusta myöhästymistä ja kiirettä sekä muille kyytiläisille turhaa viivästystä ja odottelua.

KULJETTAJIEN YHTEYSTIEDOT
Erilliskuljetuksia hoitavien kuljettajien yhteystiedot löytyvät Wilman pysyvistä tiedotteista.

HUOM
- Miodex ei kulje klo 13 lähdöllä Terveystien pysäkiltä. Hämeenkoskelaisille klo 13 pääseville oppilaille järjestetään erilliskuljetus omaan Wilman kuljetustiedoissa näkyvään noutopaikkaan koulutakseilla uimahallin erilliskuljetuspysäkiltä.
- Linja 63 ei kierrä enää Kastarin lenkkiä, joten näille oppilaille on järjestetty erilliskuljetus omaan Wilman kuljetustiedoissa näkyvään noutopaikkaan.

Koulukuljetuksen ohjeet ja liikenneturvallisuus
Koulukuljetuksen ohjeet ja periaatteet.pdf

Oppilas voi vaikuttaa omaan turvallisuuteensa myös koulukyydin ja julkisen liikenteen käyttäjänä. Kuljettajalle on taattava työrauha, jotta hän voi keskittyä ajamiseen. Oppilaat eivät myöskään saa häiritä muita matkustajia. Kyydin odotteluun ja siitä poistumiseen liittyy monia riskejä. Lue aiheesta lisää yllä olevasta ohjeesta (Koulukuljetuksen ohjeet ja periaatteet).

Lahden Seudun Liikenteen tiedote koulukuljetuksia koskevan palautteen antamisesta

Lahden seudun liikenteen järjestämissä vuoroissa ja koulukuljetuksissa tapahtuvista ongelmista pyydämme huoltajia antamaan palautetta mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen, jotta ongelmiin voidaan liikenteen tilaajan toimesta puuttua.

Palautetta voi antaa Lahden palautepalvelun kautta. Linkki palautepalveluun löytyy myös www.lsl.fi -sivun alalaidasta.

Jos sinulle on aiheutunut kustannuksia ajamattoman vuoron vuoksi esimerkiksi kuljettaessasi lasta kouluun korvaavalla kyydillä, voidaan sinulle maksaa hyvitystä syntyneistä matkakustannuksista. Kirjallinen korvaushakemus liitteineen tulee toimittaa LSL:lle joko vapaamuotoisena tai oheisella lomakkeella. Korvaushakemuksen voi toimittaa sähköpostitse lsl@lahti.fi.

Haluamme seudullisen joukkoliikenteen vastaavan matkustajien tarpeisiin ja liikennöitsijältä ostetun palvelun olevan sopimuksenmukaista. Jokainen palaute on siten ensiarvoisen tärkeä, jotta virhetilanteet tulevat ilmi ja ne voidaan käsitellä asianmukaisella tavalla. Toivomme sinun jatkossakin käyttävän joukkoliikennettä ja antamaan rohkeasti palautetta, niin risuja kuin ruusujakin.

Pahoittelemme sinulle ja/tai perheellesi aiheutunutta harmia ja haluamme kiittää vaivannäöstäsi palautteen tai korvaushakemuksen laatimisessa. Voit jättää palautteesi tai korvaushakemuksesi myös oppilaan oman koulun toimistosihteerille, joka välittää tiedon eteenpäin liikennöitsijälle ja muille tarvittaville tahoille asian selvittämiseksi.

Yhteistyöterveisin,

Hollolan kunta

Lahden seudun liikenne 

Liite Korvaushakemuslomake

Liitteet:

lsl korvaushakemuslomake.pdf