Järjestyssäännöt

Heinsuon koulun järjestyssäännnöt

HEINSUON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

 • Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
 • Järjestyssäännöt pyrkivät turvaamaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja turvallisen opiskeluympäristön.

 

 1. Koulu ja koulun alue
 • Koulun alueella tarkoitetaan koulurakennusta sekä koulun piha-aluetta.
 • Oppilaan tulee pysyä koulun alueella koko työjärjestykseen merkityn koulupäivän ajan lukuunottamatta koulun ohjeistamia siirtymiä esim. liikuntatunneille.

 

 1. Yleiset järjestelyt
 • Oppilaat toimivat henkilökunnan antamien ohjeiden mukaan.
 • Oppitunneille saavutaan ajoissa tarvittavat opiskeluvälineet mukana.
 • Henkilökohtaisia mobiililaitteita saa käyttää välitunneilla ja opettajan luvalla opetuksessa, mutta koulu ei ole vastuussa niiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.
 • Oppilaiden henkilökohtaiset varusteet esim. ulkovaatteet ja liikuntavälineet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa.
 • Koulu tarjoaa opiskelussa tarvittavat välineet. Koulu ei vastaa oppilaiden rahoista ja arvoesineistä.
 • Välitunnit voi viettää sisällä lukuunottamatta ulkovälitunteja.
 • Kouluruokailuun osallistutaan osana oppilaan koulupäivää.

 

 1. Asianmukainen käytös koulussa
 • Koulussamme noudatetaan hyviä tapoja ja asiallista käytöstä esim. asiallinen kielenkäyttö, tervehtiminen, auttaminen, kiittäminen, erilaisuuden hyväksyminen ja tarkoituksenmukainen sekä asiallinen pukeutuminen.
 • Oppilaalla on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen sekä turvalliseen ympäristöön, jossa ei kiusata eikä häiritä.
 • Asianmukaiseen käytökseen kuuluu myös sosiaalisen median oikea käyttö. Kuvien ja videoiden sekä viestien julkaisemisessa noudatetaan lakeja ja hyviä tapoja.

 

 1. Kielletyt esineet
 • Kouluun ei saa tuoda mitään sellaista, joka vaarantaa tai haittaa koulutyötä, järjestystä tai turvallisuutta (esim. päihteet, tupakkatuotteet ja -välineet, teräaseet ja kaiuttimet)
 • Energiajuomia ei käytetä koulupäivän aikana.

 

 1. Koulun omaisuus ja tilojen siisteys
 • Koulun omaisuutta kohdellaan huolellisesti ja asianmukaisesti.
 • Oppilas on velvollinen siivoamaan aiheuttamansa epäjärjestyksen tai korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

 

Näitä järjestyssääntöjä voidaan tarkentaa tapauskohtaisesti opintoretkien, vierailujen tai muiden tapahtumien yhteydessä.

Järjestyssääntöjen noudattamatta jättämisestä voi seurata oppilaalle koulun kurinpitokeinoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä