Järjestyssäännöt

Heinsuon koulun järjestyssäännnöt

HEINSUON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

 • Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
 • Järjestyssäännöt pyrkivät turvaamaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja turvallisen opiskeluympäristön.

 

 1. Koulu ja koulun alue
 • Koulun alueella tarkoitetaan koulurakennusta sekä koulun piha-aluetta.
 • Oppilaan tulee pysyä koulun alueella koko työjärjestykseen merkityn koulupäivän ajan lukuunottamatta koulun ohjeistamia siirtymiä esim. liikuntatunneille.

 

 1. Yleiset järjestelyt
 • Oppilaat toimivat henkilökunnan antamien ohjeiden mukaan.
 • Oppitunneille saavutaan ajoissa tarvittavat opiskeluvälineet mukana.
 • Henkilökohtaisia mobiililaitteita saa käyttää välitunneilla ja opettajan luvalla opetuksessa, mutta koulu ei ole vastuussa niiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.
 • Oppilaiden henkilökohtaiset varusteet esim. ulkovaatteet ja liikuntavälineet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa.
 • Koulu tarjoaa opiskelussa tarvittavat välineet. Koulu ei vastaa oppilaiden rahoista ja arvoesineistä.
 • Välitunnit voi viettää sisällä lukuunottamatta ulkovälitunteja.
 • Kouluruokailuun osallistutaan osana oppilaan koulupäivää.

 

 1. Asianmukainen käytös koulussa
 • Koulussamme noudatetaan hyviä tapoja ja asiallista käytöstä esim. asiallinen kielenkäyttö, tervehtiminen, auttaminen, kiittäminen, erilaisuuden hyväksyminen ja tarkoituksenmukainen sekä asiallinen pukeutuminen.
 • Oppilaalla on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen sekä turvalliseen ympäristöön, jossa ei kiusata eikä häiritä.
 • Asianmukaiseen käytökseen kuuluu myös sosiaalisen median oikea käyttö. Kuvien ja videoiden sekä viestien julkaisemisessa noudatetaan lakeja ja hyviä tapoja.

 

 1. Kielletyt esineet
 • Kouluun ei saa tuoda mitään sellaista, joka vaarantaa tai haittaa koulutyötä, järjestystä tai turvallisuutta (esim. päihteet, tupakkatuotteet ja -välineet, teräaseet ja kaiuttimet)
 • Energiajuomia ei käytetä koulupäivän aikana.

 

 1. Koulun omaisuus ja tilojen siisteys
 • Koulun omaisuutta kohdellaan huolellisesti ja asianmukaisesti.
 • Oppilas on velvollinen siivoamaan aiheuttamansa epäjärjestyksen tai korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

 

Näitä järjestyssääntöjä voidaan tarkentaa tapauskohtaisesti opintoretkien, vierailujen tai muiden tapahtumien yhteydessä.

Järjestyssääntöjen noudattamatta jättämisestä voi seurata oppilaalle koulun kurinpitokeinoja.