Tekstinkäsittely

Harjoituksia tekstinkäsittelystä

 1.    Avaa asiakirja SURF ja harjoittele siirtymistä asiakirjassa näppäimistön avulla seuraavasti:

 a)    Siirry asiakirjan loppuun.

 b)    Siirry asiakirjan alkuun.

 c)    Siirry ensimmäisen kappaleen ensimmäisen rivin loppuun.

 d)    Siirry ensimmäisen rivin alkuun.

 e)    Siirry sana kerrallaan ensimmäisen kappaleen loppuun.

 f)      Siirry kappale kerrallaan ensimmäisen sivun loppuun.

 g)    Siirry sivu kerrallaan asiakirjan loppuun.

 2.    Valitse asiakirjasta SURF seuraavat tekstialueet hiirellä.

 a)    Ensimmäisen kappaleen ensimmäinen sana.

 b)    Toisen kappaleen toinen lause.

 c)    Koko toinen kappale.

 d)    Ensimmäisen kappaleen kaksi ensimmäistä riviä.

 e)    Kolme ensimmäistä kappaletta.

 f)      Jokin suorakaiteen muotoinen alue (Käytä apuna ALT-näppäintä).

 3.    Valitse asiakirjasta SURF seuraavat tekstialueet näppäimistön avulla.

 a)    Ensimmäisen kappaleen kolmas sana.

 b)    Ensimmäisen kappaleen toinen ja kolmas rivi.

 c)    Toinen ja kolmas kappale.

 d)    Koko asiakirja

 4.    Suorita seuraavat valinnat asiakirjasta SURF.

 a)    Valitse ensimmäisen kappaleen ensimmäinen sana hiiren kaksoisnapsautuksella ja laajenna valintaa sitten näppäimistön avulla niin, että valituksi tulee neljä ensimmäistä sanaa.

 b)    Valitse toisen kappaleen ensimmäinen rivi hiirellä ja laajenna valintaa näppäimistön avulla niin, että kolme ensimmäistä riviä tulevat valituiksi.

 5.    Avaa asiakirja YHTYE ja siirrä nimet aakkosjärjestykseen hiiren avulla.

 6.    Avaa asiakirja YHTYE uudestaan ja siirrä nimet nyt aakkosjärjestykseen leikepöydän avulla. Käytä siirtämisessä vakiotyökalurivin painikkeita, Muokkaa-valikon komentoja, pikanäppäilyjä ja pikavalikoita.

 7.    Avaa asiakirja SURF2 ja siirrä sen kappaleet oikeaan numerojärjestykseen hiiren avulla.

 8.    Avaa asiakirja NOUTO. Kopioi ensin sen kaksi ensimmäistä kappaletta asiakirjan loppuun ja sitten kolmas kappale ensimmäiseksi. Käytä kopioimisessa hiirtä.

 9.    Tee harjoitus 8 käyttämällä apuna leikepöytää.

 10.Avaa asiakirja NOUTO ja uusi tyhjä asiakirja. Kopioi NOUTO asiakirjan kolme ensimmäistä kappaletta avaamaasi tyhjään asiakirjaan leikepöydän avulla.

 11.Avaa asiakirja SURF ja etsi siitä sanoja go, Offline, pikavalikko ja Java. Kirjoita sanojen esiintymien lukumäärät asiakirjan loppuun.
Tutki, miten valintaruutujen Sama kirjainkoko ja Etsi vain kokonaiset sanat valitseminen vaikuttaa löydettyjen esiintymien lukumäärään.

 12.Avaa asiakirja GIRLS.

 a)    Korvaa kaikki Liisa-nimet nimellä Maija.

 b)    Kuinka monta korvausta tehtiin? Kirjoita vastaus asiakirjan loppuun.

 13.Avaa asiakirja NOUTO2. Se sisältää sanan ”vare”, joka esiintyy muiden sanojen osana ja joka pitäisi korvata muodolla ”ware”.

 a)    Suorita korvaus.

 b)    Kuinka monta korvausta tehtiin? Kirjoita vastaus asiakirjan loppuun.

 14.Avaa asiakirja ROSKA ja muuta kaikki sen kursiivilla kirjoitetut sanat lihavoiduiksi.

 15.Kirjoita seuraavat tekstirivit ja tarkkaile, miten OpenOffice muotoilee tekstisi.

 a)    1st, 2nd and 3rd

 b)    1/2 + 1/4  = 3/4

 c)    *tämä on lihavoitu* ja _tämä on alleviivattu_

 16.Kirjoita seuraavat tekstit ja katso miten OpenOffice korjaa ne:

 a)    TÄmä TEksti  NÄyttää OUdolta.

 b)    Tässä on virke. ja tässä toinen.

 c)    (c) ja (tm)

 d)    --> ja <--

 17.Avaa Työkalut-valikosta Automaattisen korjauksen asetukset. Valitse Korvaa-välilehti. Lisää seuraavat virheelliset sanat ja niiden oikeat muodot:

 a)    automaatinen – automaattinen

 b)    ylos – ylös

 c)    joksus – joskus

 d)    yskin – yksin

 20.Testaa edellisessä tehtävässä tekemäsi automaattiset korjaukset kirjoittamalla virheellisesti

 a)    automaatinen

 b)    ylos

 c)    joksus

 d)    yskin

 22.Katsotaan miten OpenOffice korjaa englannin kielisiä sanoja. Muuta asiakirjan kieleksi esim. brittienglanti. Kirjoita sen jälkeen seuraavat sanat:

 a)    efel

 b)    yuo

 c)    woh

 d)    alot

 23.Muuta asiakirjan kieleksi suomi. Kirjoita seuraavat sanat antamalla automaattisen täydennyksen täydentää sanat valmiiksi (paina ENTER, jos hyväksyt täydennyksen).

 a)    maaliskuu

 b)    maanantai

 c)    keskiviikko

 d)    marraskuu

 24.Kirjoita seuraavat erikoismerkit valikosta Lisää-Erikoismerkki. Suluissa on fontti, josta merkki löytyy

 a)    w (Symbol)

 b)    ý (Wingdings)

 c)    ÿ (Wingdings)

 25.Avaa asiakirja FONT. Muuta otsikoiden fontiksi Arial 16 ja kappaleiden  fontiksi Times New Roman 12.

 26.Kirjoita seuraava teksti. Valitse fontit ennen tekstin kirjoittamista niin, että otsikoiden fontiksi tulee Times New Roman 16 ja tekstikappaleiden fontiksi Times New Roman 12.

 27.Kirjoita seuraava teksti niin, että valitset korostuksen kirjoituksen aikana.
https://peda.net/id/Mj3R2jm

 28.Avaa asiakirja SURF3. Muuta tekstin kursivoidut sanat lihavoiduksi.

 29.Kirjoita seuraava teksti. Valitse fontiksi Times New Roman 12. Yhdisteiden nimet on kirjoitettu kapiteelikirjaimin.

 30.Kirjoita seuraavat matemaattiset kaavat ja yhtälöt. Valitse fontiksi Arial 12.

 31. Kirjoita seuraavat tekstit:

 32.Kokeile värillisten fonttien sekä korostuksen (taustavärin) käyttöä. Fontin väri ja taustan väri on ilmoitettu sulkeissa, fontin väri ensin.

 33.Avaa asiakirja MUOTO ja määritä sen kappaleisiin seuraavat sisennykset:

 a)    1. kappaleeseen vasemman reunan sisennys 2 cm

 b)    2.kappaleeseen vasemman ja oikean reunan sisennys 3 cm

 c)    3. kappaleeseen 1.rivin sisennys 1,2 cm

 34.Aloita uusi, tyhjä tekstiasiakirja. Valitse fontiksi Arial 12 ja tee vielä seuraavat kappalemuotoilut: Riippuva sisennys 6 cm ja kappaleiden väliksi yläreuna 1,5 cm. Kirjoita sitten seuraava teksti (muista sarkain otsikkotekstin jälkeen):

 35.Avaa asiakirja MUOTO. Muuta kappaleiden rivivälit seuraavasti:

 a)    1. kappaleeseen riviväliksi 1,5

 b)    2. kappaleeseen riviväliksi 2

 c)    3.kappaleeseen riviväliksi vähintään 0,5 cm

 d)    4.kappaleeseen riviväliksi kiinteä 1,5 cm

 36.Avaa uudestaan MUOTO. Määritä kappalevälit seuraavasti:

 a)    1. ja 2. kappale: Yläreuna 1 cm ja alareuna 0,5 cm

 b)    3. ja 4. kappale: Yläreuna 2 cm ja alareuna 1 cm

 37.Avaa asiakirja MUOTO. Tasaa sen kappaleet seuraavasti:

 a)    1. kappaleeseen oikean reunan tasaus

 b)    2. kappaleeseen molempien reunojen tasaus

 c)    3. kappaleeseen keskitys

 38.Avaa uusi tyhjä asiakirja. Aseta seuraavat sarkainkohdat mahdollisimman tarkasti niin, että valitset sarkaimen viivaimen vasemmasta reunasta ja napsautat viivainta:

 a)    vasen 2 cm

 b)    desimaali 5 cm

 c)    oikea 7 cm

 d)    keskitetty 10 cm

 e)    Kirjoita sitten seuraava teksti  (kukin sana/luku omaan sarkainkohtaansa): 
Pekka    1,87    Matti    Jussi

 39.Avaa uusi tyhjä asiakirja. Aseta seuraavat sarkainkohdat komennolla Muotoilu-Kappale-Sarkaimet:

 a)    vasen 1 cm

 b)    desimaali 4 cm

 c)    oikea 6 cm

 d)    keskitetty 8cm

 e)    oikea 10 cm, täyttömerkki kiinteäviiva

 f)      Kirjoita sitten seuraava teksti  (kukin sana/luku omaan sarkainkohtaansa):
Pekka    1,87    Matti    Jussi    7

 40.Avaa uusi tyhjä asiakirja ja kirjoita seuraava sisällysluettelon osa. Aseta vasen sarkain kohtaan 2 cm, oikea sarkain kohtaan 10 cm ja lisää oikeaan sarkaimeen täyttömerkki. 

 41.Avaa uusi tyhjä asiakirja ja aseta sarkainkohdat seuraavasti: vasen sarkain 1 cm, desimaalisarkain 5 cm täyttömerkillä ja oikea sarkain 8cm täyttömerkillä. Kirjoita seuraava luettelo:

 42.Avaa uusi tyhjä asiakirja ja kirjoita seuraava teksti:

Avaa Muotoilu-Kappale ja kokeile kappaleeseen erilaisia reunoja ja sävytyksiä. Kokeile erilaisia viivatyylejä, viivan paksuuksia jne. Lisää lopuksi koko sivun reunaviiva.

 43.Avaa asiakirja MUOTO. Lisää sen kolmeen ensimmäiseen kappaleeseen anfangi. Kokeile erilaisia vaihtoehtoja.

 44.Avaa asiakirja MUOTO. Lihavoi sen ensimmäisen kappaleen ensimmäinen rivi ja toista sitten muotoilu Muotoilusivellin-painikkeen avulla niin, että muidenkin kappaleiden ensimmäiset rivit tulevat lihavoiduiksi.

 45. Avaa uusi tyhjä asiakirja ja lisää siihen jokin kuva Y-aseman KUVITTELE-kansiosta. Avaa sitten Kuva-työkalupalkki, jos se ei automaattisesti auennut. Kokeile erilaisia muutoksia kuvan väreihin ja kuvan rajaukseen.

 46.Avaa asiakirja KUVAT ja lisää sen ensimmäiseen kappaleeseen jokin kuva KUVITTELE-kansiosta. Pienennä kuvaa (joko hiirellä tahi Kuva-ikkunan Tyyppi-välilehden kautta), niin että se on korkeudeltaan pienempi kuin kappale ja kokeile sitten tekstin eri rivitystapoja (Rivitys-välilehti)

 47.Avaa uudestaan asiakirja KUVAT ja lisää siihen jokin kuva. Muuta tarvittaessa kuvan kokoa. Valitse rivitystavaksi ympärillä. Käännä kuva vaakatasossa. Lisää kuvaan reuna(kehys), jolla on varjo.

 48.Avaa uusi tyhjä asiakirja ja ota Piirros-työkalurivi tarvittaessa esiin. Piirrä asiakirjaan kolme viivaa, kaksi nuolta, kaksi suorakulmiota, kaksi ellipsiä, kaksi neliötä ja kaksi ympyrää. Kokeile sitten viivoihin ja nuoliin erilaisia tyylejä, värejä, leveyksiä, nuolityylejä jne. Kokeile suorakulmioihin, ympyröihin, ellipseihin ja neliöihin erilaisia värejä, liukuvärjäyksiä jne.

 49.Piirrä tyhjään asiakirjaan yksi ympyrä ja kopioi sitä sitten niin, että saat kuusi ympyrää. Valitse sitten kaikki ympyrät ja ryhmitä ne. Muuta sen jälkeen niiden kokoa vetämällä valintakahvasta.

 50.Lisää tyhjään asiakirjaan Peruskuvioista, Symbolikuvioista, Nuolikuvioista ja Tähtikuvioista kustakin kaksi kuviota. Ryhmitä kuviota ja muuta sen jälkeen niiden viivan tyyliä ja täyttöväriä.

 51.Avaa asiakirja SURF. Lisää siihen tekstikehys ja rivitä tarvittaessa teksti kehyksen ympärille. Kirjoita sen jälkeen kehykseen teksti:
WWW-selain (puhekielessä usein pelkkä selain) on tietokoneohjelma, joka antaa käyttäjänsä katsella ja lähettää tekstiä, kuvia ja muita WWW-sivuilta löytyviä tietoja

 52.Avaa uusi tyhjä asiakirja. Piirrä Piirros-työkalurivin työkalujen avulla suorakulmainen kolmio. Merkitse sen sivut tekstikehysten avulla niin, että kateetit ovat a ja b sekä hypotenuusa c. Kirjoita kolmion viereen tekstikehykseen seuraava:
PYTHAGORAAN LAUSE: a2 + b2 = c2

 53.Lisää tyhjään asiakirjaan Fonttipajan gallerian avulla oma nimesi. Kokeile erilaisia tyylejä. Kokeile tekstiin sen jälkeen erilaisia kuvioita ja merkkivälejä.

 54.Suunnittele itsellesi käyntikortti käyttämällä Fonttipajan galleriaa.

 55.Avaa uusi tyhjä asiakirja. Luo siihen taulukko, jossa on kolme riviä ja neljä saraketta. Kokeile siihen erilaisia reunaviivoja.  Kirjoita sitten taulukkoon seuraavat tiedot:
Tuote              Kpl                  Hinta              Arvonlisävero
Emolevy          25                    45€                  10,35€
Muistit             60                    23€                  5,29€

 a)    Lihavoi ensimmäisen rivin tekstit

 b)    Keskitä kolmen viimeisen sarakkeen tiedot soluun

 56. Luo 4 x 5 –taulukko. Lisää siihen

 a)    2. rivin jälkeen kaksi riviä

 b)    3. sarakkeen jälkeen 2 saraketta.

 c)    oikeaan reunaan yksi sarake

 d)    taulukon loppuun yksi rivi.

 e)    Johonkin soluun 3 x 3 -taulukko

 57. Luo 4 x 4-taulukko ja kirjoita siihen seuraavat tiedot:
Sukunimi          Etunimi Työntekijänro               Palkka
Jokinen            Matti                26                               3500€
Aaltonen          Kalle                29                               4200€
Virtanen           Pasi                 24                               3700€
Jokinen            Antti                27                               3100€

 a)    Lisää sitten Aaltosen Kallea ennen yksi rivi ja kirjoita sille tiedot:
Mäntylä     Ossi                 31                               4500€

 b)    Lisää vielä Virtasen Pasin jälkeen seuraavat tiedot:
Koskinen   Jouko              30                               2700€

 58. Avaa edellisen tehtävän palkkataulukko, jos ehdit sen sulkea.

 a)    Kavenna koko taulukkoa sekä vasemmalta että oikealta n. 1cm

 b)    Valitse koko taulukko ja tee sarakkeista yhtä leveät komennolla Taulukko-Sovita koko automaattisesti-Jaa sarakkeet tasaisesti

 c)    Koko taulukko edelleen valittuna tasaa taulukko vasempaan reunaan komennolla Taulukko-Taulukon ominaisuudet (Taulukko-välilehti ja Tasaus vasen)

 59. Tee 3 x 3-taulukko, jonka sarakkeiden leveydet ovat seuraavat (Taulukko-Taulukon ominaisuudet ja Sarakkeet-välilehti): 1cm, 2cm ja 3cm

 60. Tee sopiva taulukko ja kirjoita siihen lukujärjestyksesi (Otsikkorivi, oma rivi viikonpäivien nimille ja oma sarake kellon ajoille).

 a)    Yhdistä ylin rivi yhdeksi soluksi ja kirjoita siihen lihavoidulla LUKUJÄRJESTYS ja keskitä se soluun

 b)    Sävytä viikonpäivärivi ja kellonaika sarake jollakin värillä

 c)    Muuta viikonpäivärivin alareunaviiva tuplaviivaksi

 d)    Muuta sarakkeiden väliset viivat paksummiksi

 e)    Keskitä taulukon kaikki tiedot soluihin

 61. Tee 3 x 3-taulukko ja jaa sen solut siten, että saat 4 x 4-taulukon

 62. Tee 3 x 3-taulukko ja kirjoita sen soluihin 9 nimeä.

 a)    Muuta sen jälkeen rivikorkeudeksi 2 cm (Taulukko-Sovita koko automaattisesti-Rivikorkeus)

 b)    Keskitä nimet soluihin (sekä vaakatasaus että pystytasaus)

 63. Tee 2 x 2-taulukko ja kirjoita sen soluihin 4 nimeä.

 a)    Muuta sen jälkeen solujen tekstin suuntaa siten, että ne on kirjoitettu ylhäältä alas (Taulukko-Taulukon ominaisuudet ja Tekstin rivitys-välilehti-Tekstin suunta).

 b)    Tasaa solujen sisällöt niin, että ne ovat solun keskellä sekä pystysuorassa että vaakasuorassa suunnassa.

 c)    Sävytä jokainen solu eri värikseksi

 d)    Vaihda taulukon reunaviiva tyyliä ja väriä.

 64. Avaa tehtävässä 57 tallentamasi asiakirja tahi tee se uudelleen. Lajittele se suku- ja etunimien mukaan. Tallenna, mutta älä sulje asiakirjaa. tarvitset sitä seuraavissa tehtävissä

 65. Lajittele asiakirja työntekijänumeron mukaan (3.sarake). Tallenna älä sulje.

 66. Lajittele palkan mukaan (4.sarake)

 67.Avaa uusi tyhjä asiakirja ja kirjoita siihen seuraavat rivit:
Ville;Virtanen;12,5
Kalle;Lahtinen;13,1
Liisa;Jokinen;13,0
Maija;Mäkinen;12,8

 a)    Muuta tekstirivit taulukoksi (erotinmerkki on puolipiste ;)

 b)    Lajittele taulukko sukunimen mukaan.

 c)    Lisää taulukkoon jokin automaattinen muotoilu

 68. Avaa tehtävässä 57 tallentamasi asiakirja ja muunna sen sisältämä taulukko tekstiksi. Käytä erotinmerkkinä pilkkua.

 69. Avaa asiakirja KAAVA. Lisää sen

 a)     toiseksi viimeiselle riville kaavat, jotka laskevat sarakkeiden luvut yhteen

 b)    viimeiselle riville kaavat, jotka laskevat sarakkeiden lukujen keskiarvot (summarivi ei saa tulla mukaan)

 c)    Lisää taulukkoon yksi uusi rivi

 d)    Lisää uuden rivin ensimmäiseen soluun kaava, joka palauttaa taulukon suurimman luvun (summia ja keskiarvoja ei oteta mukaan)

 e)    Lisää uuden rivin toiseen soluun kaava, joka palauttaa taulukon pienimmän luvun (summia ja keskiarvoja ei oteta mukaan)

 70.Avaa asiakirja PALSTA. Palstoita asiakirja kolmeen palstaan niin, että otsikko ei tule palstoitukseen mukaan. Määritä palstojen leveydeksi 5 cm ja lisää palstojen väliin viiva.

 71. Avaa uusi tyhjä asiakirja ja kirjoita seuraava numeroitu luettelo:
1. Matti Jokinen
2. Pekka Lahtinen
3. Jouko Koskinen
4. Liisa Jokela
5. Matti Mäkinen

 72. Avaa uusi tyhjä asiakirja ja kirjoita luettelo, joka sisältää ainakin kymmenen hedelmän nimet. Käytä jotakin luettelomerkkiä.

 73. Kirjoita seuraava monitasoinen luettelo 

 74. Kirjoita luettelo, joka sisältää erilaisia harrastuksia. Valitse luettelomerkiksi jokin kuvaluettelomerkki.

 75.Avaa uusi tyhjä asiakirja ja lisää siihen ylätunniste, joka sisältää oman nimesi, päiväyksen ja ajan.

 76.Avaa  uusi tyhjä asiakirja ja lisää siihen alatunniste, joka sisältää muotoa ”- 1 –” olevan sivunumeron niin, että sivunumero on keskitetty.

 77.Avaa uusi tyhjä asiakirja ja lisää siihen ala- ja ylätunniste.

 a)    Lisää ylätunnisteeseen sivunumerointi muodossa ”Sivu X/Y”, missä X on sivunumero ja Y on sivumäärä. Lisää vielä päivämäärä oikeaan reunaan tasattuna

 b)    Lisää alatunnisteeseen tekijä ja sivunumero

 78. Avaa asiakirja SURF. Määritä ylätunniste niin, että se on erilainen parillisilla ja parittomilla sivuilla. Lisää sitten parittomalle sivulle ylätunniste, joka sisältää tekstin ”SURF” ja sivunumeron ja parilliselle sivulle ylätunniste, joka sisältää sivunumeron ja päiväyksen. Keskitä tunnisteet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä