Fysiikka

Mitä fysiikka on?

Fysiikkaan kuuluvia ilmiöitä on kaikkialla ympärillämme. Fysiikassa opitaankin ymmärtämään jokapäiväisen elämän luonnonilmiöitä tutkimalla mm. ääntä, valoa, lämpöä, liikettä ja sähköä. Tunneilla tehdään paljon kokeellisia oppilastöitä ja harjoitellaan havaintojen ja mittausten esittämistä kirjallisesti.
Fysiikkaa opiskellaan seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla yksi vuosiviikkotunti ja kahdeksannella luokalla 1,5 vuosiviikkotuntia.