Käsityö

KÄSITYÖ ON LUOVUUTTA JA TAITOA


EPSN6209.JPGEPSN6212.JPGRohkaisemme oppilaita kehittämään ilmaisutaitoaan käsityön keinoin.

Käsityö vahvistaa oppilaan persoonaa ja itsetuntoa. Meille on tärkeää, että oppilaamme uskovat omiin taitoihinsa ja mahdollisuuksiinsa.

Käsityö on iloista, yhteisöllistä toimintaa. Pyrimmekin luomaan oppitunneille rauhallisen, turvallisen ja toimeliaan ilmapiirin.

Käsityö tukee muiden aineiden oppimista. Käsitöissä sovellamme muissa aineissa opittuja tietoja käytäntöön.

Käsityö opettaa arvioimaan ja arvostamaan tuotteiden laatua, toimivuutta ja ympäristövaikutuksia.
Tavoitteenamme on, että oppilaistamme tulee järkeviä kuluttajia.